PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

X-ray microanalysis usage in urinary calculi cxamination of minerał composition
Article published in Urologia Polska 1996/49/2.

authors

Piotr Machoy, Jan Łaskawiec, Maria Sozańska
Z Oddziału Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie.
Kierownik Oddziału: dr med. S. Taraszkiewicz.
Z Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki ¦l±skiej w Katowicach.
Dyrektor: prof. dr hab. inż. A Maciejny.

keywords

urinary stones minerał composition x-ray microanalysis.

summary

The paper presents x-ray microanaliysis as a new, modern method examination of
minerał composition of urinary calculi. This method characterized a big sensitive and
determination minerał composition is posible in 10-11 - 10-15 g of mass material. The
first time in calculi cxamined following elernents: sulphur, chlorine, aluminium, copper,
sodium and potassium.
X-ray microanalysis has more and more useful in different part of medicine.

references

  1. 1. Laskawiec J., Pilch ./., Dróżdż M, TomczokJ., Jędryczko A.: Niektóre zastosowania
  2. mikroanalizy rentgenowskiej w diagnostyce lekarskiej i badaniach materiałów me-
  3. dycznych. Inżynieria Materiałowa, 1986, 6, 161.
  4. 2. Łuskowiec J.: Mikroanaliza rentgenowska jako perspektywiczna metoda przydatna
  5. w hematologii i innych naukach medycznych. Przegl. Lek., 1991, 48, 10, 649.
  6. 3. Machoy R: Analityczna ocena składu mineralnego kamieni moczowych. Rozprawa
  7. doktorska. Szczecin. PAM. 1994.
  8. 4. Pilch ./., Laskowice J., Lisicwicz J:. Metoda mikroanalizy rentgenowskiej w badaniu
  9. składu chemicznego limfocytów krwi obwodowej. Diagnostyka Laboratoryjna, 1988,
  10. 6, 295.