PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Bacterial factors in patients with urinary tract infection and significant bacteriuria.
Article published in Urologia Polska 1996/49/2.

authors

Irena Wróblewska, Małgorzata Kępa, Danuta Idzik, Joanna Myrczek, Świetlana Głąb
Z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Wydziału Farmaceutycznego Śl AM. w Sosnowcu
Kierownik: doc. dr hab. n. przyr. J. Pacha

keywords

urinary tract infection bacterial infection treatment.

summary

Identyification of bacteria from the urine of the patients with urinary tract infection
and definition of sensibility to antibiotico and chemioterapcuties is the most important
factor limiting the resistance of the bacteria.
The authors examined the sensibility of the isolated from the urine bacteria to same
antibiotics and chemioterapeuties. The most effective antibiotics were gentamycine, ce-
ftriaxon and augmentin.
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae and Klebsiella rhinoskleromatis were
the most intensive bacteria to the majority of examinen antibiotics and chemioterapeutis.

references

 1. 1. Dzierżanowska D.: Antybiotykoterapia praktyczna, a - medica press, Bielsko-Biała
 2. 1994.
 3. 2. Ilryniewicz W.: Antybiotykoterapia wobec problemów narastającej oporności drob-
 4. noustrojów. Dallas - Medical, 1993,10/38, 7.
 5. 3. Jaskólska D. i wsp.: Wrażliwość wybranych szczepów E. coli, Staphylococcus au-
 6. reus, Pseudomonas aeruginosa na antybiotyki ((3-laktamowe i aminoglikozydowe.
 7. Pol. Tyg. Lek., 1991, XVII,11- 13,212.
 8. 4. Kadzią W.: Diagnostyka mikrobiologiczna w medycynie. PZWL, Warszawa, 1990.
 9. 5. Kuligowski K., Burzyński K., Jeromin L.\ Zakażenia wewnątrzszpitalne w Klinice
 10. Urologii AM w Łodzi w latach 1984 -1989. Urol. Pol., 1991, 2, 94.
 11. 6. Leńko ./., Zieliński./.: Urologia, PZWL, Warszawa, 1993.
 12. 7. Lorentzon S. i wsp.: The diagnosis of bacteriuria during pregnancy. Scand. J. Prim.
 13. Health Care, 1990, 8 (2), 81.
 14. 8. Mróz E. i wsp.: Wrażliwość na antybiotyki drobnoustrojów izolowanych z zakażeń
 15. układu moczowego. Wiad. Lek., 1981,13, 1085.
 16. 9. Mróz E. i wsp.: Wrażliwość in vitro na niektóre chinolony Gram-ujemnych pałeczek
 17. i Gram-dodatnich ziarenkowców powodujących zakażenia układu moczowego. Med.
 18. Dośw. Mikrobiol.,1993, 45, 115.
 19. 10. Murray RR. i wsp.: Medical microbiology. Wolfe, 1994, 231, 239.
 20. 11. Orłowski W.: Nauka o chorobach wewnętrznych. PZWL, Warszawa, 1990.
 21. 12. Ruczkowska J., Dolna /.: Wrażliwość na ofloksacynę i inne chemioterapeutyki szcze-
 22. pów bakteryjnych izolowanych z moczu. Urol. Pol., 1990, 3, 181.
 23. 13. Ruczkowska J. i wsp.: Chinolony vs antybiotyki, ocena wrażliwości wybranych szcze-
 24. pów bakteryjnych izolowanych z moczu. Urol. Pol., 1993, 1, 52.