PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

PATHOLOGICAL SPINAL FRACTURE AS THE FIRST SYMPTOM OF RENAL PELVIS CARCINOMA
Article published in Urologia Polska 1995/48/4.

authors

Jacek Kudelski, Janusz Darewicz, Bożena Kubas
Z Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Białymstoku
Kierownik Kliniki: doc. dr hab. J. Darewicz
Z Zakładu Radiologii Akademii Medycznej w Białymstoku
Kierownik Zakładu: dr. med. S. Szulc

summary

The paper presents 56-years old man who had a pathological spinal fracture as the first symptom
of renal pelvis carcinoma. It has been emphasized no arteriography changes.

references

  1. 1. Cummings K.B., Correa R.J. jr, Gibbons R.P., Stoll HM, Wheelis R.F., Mason J.T.: Renal
  2. pelvis tumorus. J. Urol., 1975, 113, 158. ? 2. Grace D. A., Taylor W.N., Taylor JM., Winter CC:
  3. Carcinoma of the renal pelvis : 15 yearreniew. J. Urol., 1967, 98, 566. ?3. Zieliński J., Patrzyk W.,
  4. Teneta L, Duda W., Glasek J., Kli¶ A.: Angiografia w guzach miedniczki nerkowej. Urol. Pol., 1985,
  5. 38,241.