PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

VESICO-SIGMOIDEAL Fl STULA AS LATE COMPLICATION AFTER CESAREAN SECTION
Article published in Urologia Polska 1995/48/4.

authors

Marcin Słojewski, Stanisława Spoz, Andrzej Domański, Antoni Banasik, Barbara Cybulska
Z Oddziału Chirurgicznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Szczecinie
Ordynator Oddziału: dr med. R. Damański
Z Pracowni Radiologii Okręgowego Szpitala Kolejowego w Szczecinie
Kierownik Pracowni: lek. med A. Banasik
Dyrektor Szpitala: dr med. J. A. Karls

summary

The case of vesico-sigmoideal fistula diagnosed and operated 16-years after cesarean section is
described.

references

 1. 1. Adamkiewicz K, Tarnowiecki K, Sawicki.: Nienowotworowe przetoki esiczopęcherzowe. Pol.
 2. Przeg. Chir., 1974, 46, 2a, 287. ? 2. Czaplicki A., Malewski A., Wierzbicki Z: Przetoka moczowodo-
 3. wo-jelitowa. Urol. Pol., 1990, 43, 1, 61. ? 3. Gniłka T., Twardosz W., Adamski C: Wyniki dora-
 4. źnych i późnych operacji obrażeń narządów moczowych po zabiegach ginekologicznych. Pol. Tyg.
 5. Lek., 1963, 18,32, 1194. ? Ą. Krakowski J.: Uszkodzenia narządu moczowego w następstwie cięcia
 6. cesarskiego. Urol. Pol., 1978, 31, 1, 35. ? 5. Pietraszun K, Matych J., Krauze B., Stelmach W.:
 7. Jednoczasowe operacyjne leczenie przetoki pęcherzowo-kątniczej i kamicy pęcherzyka żółciowego.
 8. Urol. Pol., 1991, 44, 3, 186. ? 6. Ruszkowski J.: Postępowanie w przypadkach uszkodzenia jelit w
 9. czasie operacji ginekologicznych. Wiad. Lek., 1960, 13, 3, 221. ? 7. Serini-Bulska M., Krzeski T.:
 10. Uszkodzenia narządu moczowego w czasie operacji położniczo-ginekologicznych i postępowanie bez-
 11. pośrednie. Wiad. Lek., 1960, 13, 3, 207. ? 8. Wolnik Z, Lorencewicz Z, Borówka A.: Przetoka
 12. pęcherzowo-esicza jako powikłanie uchyłkowatości jelita grubego. Urol. Pol., 1980, 33, 4, 339.