PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

THE RESULTS OF ACCELERATED CYCLE OF ENGERIX B VACCINATION IN CHILDREN WITH URINARY TRACT INFECTION
Article published in Urologia Polska 1995/48/4.

authors

Zbigniew Tański, Agnieszka Tańska
Z Poradni Nefrologicznej i Urologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Ostrołęce
Dyrektor Szpitala lek. med. J. Jankielewicz

summary

The results of accelerated cycle of vaccination by means of Energix B (against hepatitis B) in
101 children with urinary tract infection were demostrated.
In 96% of the children 1 and 4 month after finish the vaccination the protective levels of antibo-
dies were obtained.

references

 1. 1. Ghedon Y.\ WHO strategy for the global elimination of new cases of hepatitis B. Vaccine,
 2. 1990, 8, 129. ? 2. Górnicki J.\ Szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B -
 3. konieczność nowej strategii. Klinika, 2, 36. ? 3. Greenberg D.P.: Pediatric experience with rc-
 4. combinant hepatitis B vaccines and immunogenicity studies. Pediatr. Infect. Dis. J. 1993; 12: 438.
 5. ? 4. Hollinger F.B.: Hepatitis B Virus In: Hollinger FB, Robinson Ws, Purcell RH, Gervin JL,
 6. Ticehurat J, eds. Viral hepatitis. New York: Raven, 1991; 73. ? 5. Juszczyk J.\ Szczepienie w
 7. hepatologii - nowa era. Zeszyty Hepatologiczne 4. Wa-wa 1991, 6. ? 6. Juszczyk J.: Zapobieganie
 8. wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. W: Postępy w epidemiologii, zapobieganiu i leczeniu cho-
 9. rób zakaźnych. Pod red. R.Brzozowskiego i J.Januszewicza, Wa-wa 1988, 26. - 7. Kelen G.D.,
 10. Green G.B., Purgell R.H.: Hepatitis B and Hepatitis C in Emergency Separtment Patients. N. Engl.
 11. J. Med. 1992; 326: 1399. ? 8. Nowakowska K., Szozda G., Siwińska-Gołąbiowska H.\ Zakażenie
 12. szpitalne w pediatrii. Przegl. Ped. 1986. XVI, 5, 296. ? 9. Piazza M., Abrescia N., Picciotto L,
 13. Cotugno M., Vegenie A.: A modified immunisation schedule for the hepatitis B vaccine Recombi-
 14. nax HB suitable for mass vaccination in childhood. Boll-Soc-Ital-Biol-Sper. 1991; 67 (2): 207. ?
 15. 10. Zalewska M, GladyszA., MolinJ.: Ocena częstości występowania znaczników zakażenia wiru-
 16. sami A i B zapalenia wątroby. Pol. Tyg. Lek. 1991. XLVII, 14, 271. 11. Vademecum diagnostyki
 17. serologicznej wirusowych zapaleń wątroby. Wydanie II uzupełnione.