PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

PERCUTANEOUS ELECTRORESECTION OF LARGE RENAL CYSTS
Article published in Urologia Polska 1995/48/4.

authors

Leszek Jeromin, Kamil Burzyński
Z Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii AM w Łodzi
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. L. Jeromin
Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. med. A. Sołtysiak

summary

4 patients with recurrent, previously punctured renal cysts were treated with Percutaneous elec-
troresection. Good results have been a achived in all of theme. Although skill demanding this
procedure could be recommended as one of the method in the treatment of large renal cysts.

references

 1. 1. Babaian R., Fried F., Cole A., Staab E.: The role of ultrasonic in the evaluation of renal
 2. masses. J. Urol., 1976, 6, 646. ? 2. Burzyński K., Prelich A., Jeromin L.\ Ocena porównawcza
 3. skuteczności obliteracyjnego działania vibramycyny i etanolu podanych do wnętrza opróżnionych
 4. przezskórnie torbieli nerek. Urol. Pol., 1990, 3, 177. ? 3. Burzyński K. Prelich A., Jeromin L.\
 5. Wartość obliteracyjna preparatu Aethoxysklerol - Kreussler podanego do wnętrza przezskórnie opróż-
 6. nionych torbieli nerek. Urol. Pol., 1990, 4, 270. ? 4. Fagien M., Hawkins I.F., Clore F.C., Cory-
 7. ell L.W., Shirley S.A.: Needle guide for aspiration and sclerosis of renal cysts. Semin. Intervent.
 8. Radiol., 1987, 4, 47. ? 5. Pollack HM., Banner M.P., Arges P.H., Peters J., Mulhern C.B.Jr.,
 9. Coleman B.G.: The accuracy of grayscale renal ultrasonography in differentiating cystic neoplasm
 10. from bening cyst. Radiology, 1982, 143, 741. ? 6. Reuter H.J.: Die medikamentose Sklerosierung
 11. von Nierenzysten. Z. Urol. Nephrol., 1986, 79, 503. ? 7. Salagierski M., Burzyński K., Studnia-
 12. rek M., Juszyński A., Jeromin L., Pertyński T.\ Przezskórne opróżnianie torbieli nerek przy pomocy
 13. ultrasonografii. Urol. Pol., 1987, 4, 262. ? 8. Stąpor K., Brauner G.: W sprawie operacyjnego
 14. leczenia torbieli samotnych nerek. Pol. Przeg. Chir., 1970, 42, 975.