PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Adenocarcinoma of ileal segment of the ureter in female patient operated on in childhood for bladder extrophy
Article published in Urologia Polska 2005/58/3.

authors

Zbigniew Trzepizur 1, Waldemar Różański 1, Radosław Boniecki 1, Eugeniusz Miękoś 1, Marek Sosnowski 1, Arkadiusz Jeziorski 2
1 Klinika Urologii i Rehabilitacji Urologicznej Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. WAM w Łodzi
Kierownik kliniki: dr hab. prof. UM Marek Sosnowski
2 Klinika Chirurgii Onkologicznej Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego, Regionalny Ośrodek Onkologii w Łodzi
Kierownik kliniki: dr hab. prof. UM Arkadiusz Jeziorski

keywords

urinary bladder, bladder extrophy, adenocarcinoma of ileal replacement of the ureter

summary

We present the case of a 51-year-old female patient operated on for bladder extrophy in childhood, who developed adenocarcinoma in the ileal segment of the left ureter and in the sigmoid colon 45 years after the surgery is presented.
In 2000, the patient underwent laparoscopic retroperitoneal nephrectomy of non-functional left kidney. Four years later, due to purulent discharge in the operation area, resection of the ileal segment of the left ureter was performed.
Histopathology of the surgical material revealed neoplasia of adenocarcinoma type in the distal segment of the ileal segment of the left ureter. A tumor-like lesion located at the site where the ileal ureter segment was attached to the sigmoid colon was detected by colonoscopy. Partial resection and end-to-end anastomosis of the sigmoid colon was performed. Six months after the surgery, patient was in good general condition, with good patency of the gastrointestinal tract.
Patients who underwent urinary tract reconstruction surgery utilizing grafts obtained from the colon should be monitored for intestinal tumor markers as adults. Follow-up endoscopy of the intestine should also be performed.

references

  1. Baka-Ostrowska M: Ocena przydatności własnej metody jednoetapowej rekonstrukcji szyi pęcherza, cewki i prącia u chłopców z wierzchniactwem po zamknięciu wynicowanego pęcherza. Przegląd Urologiczny 2002; 2; 69-72.
  2. Aaronson IA, Sinclair-Smith CC: Dysplasia of ureteric epithelium: a source of adenocarcinoma in ureterosigmoidostomy? Z Kinderchir 1984; 39; 346-367.
  3. Aaronson IA, Constsntinides CG, Sallie JP, Sinclair-Smith CC: Pathogenesis of adenocarcinoma complicating ureterosigmoidostomy. Experimental observations. Urology 1989; 29; 538-543.
  4. McDougal WS: Use of intestinal segments and urinary diversion. In P. C. Walsh Campbell ?s Urology 8th Edition 2002, Tom 4; 3745-3788.
  5. McDougal WS: Metabolic complications of urinary intestinal diversion. J Urol 1992; 147; 1199-1208.
  6. Philipson BM, Nilson LO et al: Mucosal adaptation in ileum after long time exposure to urine: a study in patients with continent urostomy. Proceedings of the Second International Conference on Intestinal Adaptation. Titisee 1981; 613.
  7. Wędzikowski P, Ruszczak Z: Zachowanie nabłonka jelitowego pod wpływem długotrwałego kontaktu z moczem. Wykorzystanie jelita w urologii. Zeszyt 4. Wydawnictwo ADI, 2000; 1-3
  8. Steward M, Hill MJ, Pough RCB, Williams JP: The role of N-nitrosamine in carcinogenesis at the ureteric anastomosis. Brit J Urol 1981; 53; 115.

correspondence

Zbigniew Trzepizur
Klinika Urologii i Rehabilitacji Urologicznej
ul. Żeromskiego 113
90-549 Łódź
tel. (042) 63 93 531, fax (042) 63 68 214
urologialodz@poczta.onet.pl