PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Funguria in hospitalized patients ? identification and drugs susceptibility of uropathogens
Article published in Urologia Polska 2005/58/3.

authors

Alicja Rokosz, Anna Sawicka-Grzelak, Iwona Serafin, Mirosław Łuczak
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik katedry i zakładu: prof. dr hab. Mirosław Łuczak

keywords

funguria, fungal uropathogens, isolation and identification, drug susceptibility

summary

Introduction.
There has been increasing trend of fungal urinary tract infection (UTI) which may constitute 5% of all UTI in recent years. Diabetic, catheterized and immunocompromized patients are especially prone to the fungal infection. Most commonly Candida and particularly C. albicans are found. However, Candida glabrata, Candida parapsilosis i Trichosporon asahii which were sporadically present in the past are nowadays more frequently shown.
The aim of the study.
The purpose of the study is isolation, identification and determination of drug susceptibility of fungal uropathogens found in urine of hospitalized patients in 2001 and in 2002.
Material and methods.
Urine samples of patients hospitalized in different wards were sent for microbiological examinations. In case of significant funguria, uropathogen was isolated and identified and its drug susceptibility was determined. Uropathogens were identified with the use of automatic system ATB (tests ID 32 C). Fungal drug susceptibility was determined with Fungitest?.
Results.
During 18 months of the study 52 fungal pathogens were found. Funguria was shown in 0,4% of hospitalized patients. More than a half was isolated in patients of transplantological wards (29/52). Among fungal uropathogens Candida sp. (33/52) dominated. There rest belonged to Trichosporon asahii (19/52) and were isolated in patients of transplantological wards (16/19). All Candida uropathogens were susceptible to amphothericin B and fluconazole. T. asahii was specially susceptible to fluconazole (17 sensitive and 2 ? intermediately sensitive).
Conclusions.
Candida genus and Candida species dominated among fungal uropathogens found in hospitalized patients. T. asahii was the cause of funguria mainly in patients of transplantological wards. The fungal uropathogens were most susceptible to fluconazole.

references

 1. Dzierżanowska D, Jeljaszewicz J: Zakażenia szpitalne, wyd 1. Bielsko-Biała, a-medica press, 1999.
 2. Grzesiowski P: Szpitalne zakażenia układu moczowego u pacjentów cewnikowanych. Przegl Urolog 2003; 3 (3); 79-85.
 3. Duława J: Zakażenia układu moczowego, wyd 1. Kraków, Medycyna Praktyczna, 1998.
 4. Bulanda M, Heczko P: Kontrola zakażeń szpitalnych, wyd 1. Kraków, Medycyna Praktyczna, 1996.
 5. Hryniewicz W, Grzesiowski P, Mészáros J et al: Zakażenia układu moczowego. Etiologia, rozpoznawanie, leczenie, wyd 2. Warszawa, Fundacja Centrum Mikrobiologii Klinicznej, 2001.
 6. Giedrys-Kalemba S, Jursa J, Mączyńska I: Zakażenia dróg moczowych na oddziałach urologicznych. Przegl Urolog 2003; 3 (2); 42-48.
 7. Rokosz A, Sawicka-Grzelak A, Serafin I, Łuczak M: Szpitalne i pozaszpitalne mieszane zakażenia układu moczowego. Przegl Urolog 2003; 3 (6);
 8. -39.
 9. Rokosz A, Sawicka-Grzelak A, Łuczak M: Wrażliwość na trimetoprim i kotrimoksazo- uropatogennych bakterii wyizolowanych od pacjentów leczonych ambulatoryjnie. Przegl Urolog 2002; 2 (3); 54-58.
 10. Serafin I, Rokosz A, Sawicka-Grzelak A, Gałecka-Malczyk J, Łuczak M: Identyfikacja i lekowrażliwość uropatogennych bakterii Gram-ujemnych. Przegl Urolog 2003; 3 (1); 42-48.
 11. Serafin I, Rokosz A, Sawicka-Grzelak A, Łuczak M: Identyfikacja i lekowrażliwość uropatogennych bakterii Gram (+). Przegl Urolog 2004; 5 (2); 10-14.
 12. Serafin I, Rokosz A, Sawicka-Grzelak A, Łuczak M: Identyfikacja i lekowrażliwość uropatogennych pałeczek Gram (-) wyhodowanych w 2002 roku. Zakażenia 2004; 4 (6); 35-38.
 13. Kania I, Michalska A, Kruszyńska E: Enterokoki w moczu pacjentów ambulatoryjnych i hospitalizowanych w latach 1996?2000. Przegl Urolog 2002; 2 (5); 67-69.
 14. Hazen KC: New and emerging yeast pathogens. Clin Microbiol Rev 1995; 8; 462-478.
 15. Warren NG, Hazen KC: Candida, Cryptococcus, and other yeasts of medical importance. [W: ] Manual of Clinical Microbiology, wyd 7. Waszyngton, ASM Press, 1999; 1184-1199.
 16. Richardson MD, Warnock DW: Grzybice. Rozpoznawanie i leczenie, wyd. I. Warszawa, Springer PWN, 1995.
 17. Sobel JD, Vazquez JA: Fungal infections of the urinary tract. World J Urol 1999; 17; 410-414.
 18. Krcmery S, Dubrava M, Krcmery V Jr: Fungal urinary tract infections in patients at risk. Int J Antimicrob Agents 1999; 11; 289-291.
 19. Carvalho M, Guimaraes CM, Mayer JR Jr et al: Hospital- associated funguria: analysis of risk factors, clinical presentation and outcome. Braz J Infect Dis 2001; 5; 313-318.
 20. Finch RG, Greenwood D, Norrby SR, Whitley RJ: Antibiotic and Chemotherapy, Anti-infective agents and their use in therapy, wyd 8. Edynburg, Londyn, Nowy Jork, Filadelfia, St. Louis, Sydney, Toronto, Churchill Livingstone, 2003.
 21. Simpson C, Blitz S, Shafran SD: The effect of current management on morbidity and mortality in hospitalised adults with funguria. J Infect 2004; 49; 248-252.
 22. Fisher JF: Candiduria: when and how to treat it. Curr Infect Dis Rep 2000; 2; 523-530.
 23. Forbes BA, Sahm DF, Weissfeld AS: Bailey & Scott?s Diagnostic Microbiology, wyd 11. St. Louis, Mosby, Inc., 2002.
 24. Wróblewska MM, Swoboda-Kopeć E, Rokosz A et al: Epidemiology of clinical isolates of Candida albicans and their susceptibility to triazoles.
 25. Int J Antimicrob Agents 2002; 20; 472-475.
 26. Swoboda-Kopeć E, Wróblewska M, Rokosz A, Krawczyk E, Sulik-Tyszka B, Łuczak M: Susceptibility of clinical isolates of Candida glabrata to new triazoles. Int J Antimicrob Agents 2003; 21; 360-361.
 27. Baumgartner C, Freydiere A, Gile Y: Direct identification and recognition of yeast species from clinical material by using Albicans ID and CHROMagar Candida plates. J Clin Microbiol 1996; 34; 454-456.
 28. Gutierrez J, Martin E, Lozano C et al: Evaluation of the ATB 32 C, Automicrobic system and API 20 C using clinical yeast isolates. Ann Biol Clin 1994; 50; 443-446.
 29. Fricker-Hidalgo H, Vandapel O, Duchesne MA et al: Comparison of the new API Candida system to the ID 32 C system for the identification of clinically important yeast species. J Clin Microbiol 1996; 34; 1846-1848.
 30. Espinel-Ingroff A, Rodriguez-Tudela JL, Martinez-Suarez JV: Comparison of two alternative microdilution procedures with the National Committee for Clinical Laboratory Standards reference macrodilution method M27-P for the in vitro testing of fluconazole-resistant and -susceptible strains. J Clin Microbiol 1995; 33; 3154-3158.
 31. Espinel-Ingroff A, White T, Pfaller MA: Antifungal agents and susceptibility tests. [W:] Manual of Clinical Microbiology, wyd 7. Waszyngton, ASM Press, 1999; 1640-1652.
 32. NCCLS. Antifungal susceptibility testing; Committee report. NCCLS document M27-T. NCCLS, Villanova, Pa, 1995.
 33. Wańkowicz Z: Zakażenia układu moczowego ? co nowego? Pol Merk Lek 2004; 98; 103-109.
 34. Krzossok S, Birck R, Henke S et al: Trichosporon asahii infection of a dialysis PTFE arteriovenous graft. Clin Nephrol 2004; 62; 66-68.
 35. Mori Y, Hiraoka M, Katsu M et al: Marked renal damage in a child with hydronephrosis infected by Trichosporon asahii. Pediatr Nephrol 2005; 20; 234-236.
 36. Lussier N, Laverdiere M, Delorme J et al: Trichosporon beigelii funguria in renal transplant recipients. Clin Infect Dis 2000; 31; 1299-1301.
 37. Silva V, Zepeda G, Alvareda D: Nosocomial urinary infection due to Trichosporon asahii. First two cases in Chile. Rev Iberoam Micol 2003; 20; 21-23.
 38. Rokosz A, Sawicka-Grzelak A, Swoboda-Kopeć E, Łuczak M: Grzybicze zakażenia u hospitalizowanych pacjentów ? Fungitest? do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych. Zakażenia 2004; 4 (1); 37-42.

correspondence

Alicja Rokosz
Zakład Mikrobiologii Lekarskiej AM
ul. Chałubińskiego 5
02-004 Warszawa
tel. (022) 628 27 39
arokosz@tlen.pl