PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

SNII-4: Wykorzystanie ligazowej reakcji łańcuchowej do wykrywania utajonej infekcji chlamydialnej gruczołu krokowego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2004/57/2a.

autorzy

Rościsław Bielecki, Bożena Zdrodowska-Stefanow, Iwona Ostaszewska-Puchalska, Marek Baltaziak, Robert Kozlowski