PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

URETEROCUTANEOUS FISTULA. ORIGINAL THERAPEUTIC MANAGEMENT
Article published in Urologia Polska 1985/38/3.

authors

Bogusław Chwajol, Borivoj Cech
Z Oddziału Urologicznego Szpitala w Nowym Jiczynie (CSSR)
Kierownik Oddziału: dr med. B. Chwajol Z Zakładu Radiologii Szpitala w Nowym Jiczynie (CSSR)
Kierownik Zakładu: dr med. B. Cech Dyrektor OUNZ w Nowym Jiczynie: dr med. J. Lehotsky

summary

In a man aged 46 years ureterolithotomy was followed by development of a ureterocutaneous fistula. Routine methods of its closure failed. It was closed only after an autostatic catheter of the pig-tail type was introduced into the ureter through nephrostomy opening. After 4 months urography and urine analysis gave normal results.

references

  1. 1. Nielubowicz J., Krzeski T., Borkowski A.: Zespolenie miedniczkowo-pęcherzo-we w leczeniu przetok moczowych po allotransplantacji nerki. Pol. Przeg. Chir., 1983, 55, 1, 65. ? 2. Courtis G.: Traitment d'une fistule ureter--vaginalae par nephros-tomie percutanee et intubation descendente. Acta urol. belg., 1982, 50, 1. 76. ? 3. Moller A., Stadie G., Bauman W.: Technik der perkutanen Nephropyelostomie mit einem Schlauchsystem. Z. Urol. Nephrol., 1982, 75, 793. ? 4. Stadie G. Moller A., Baumann W.: Die transkutane Nephropyelostomie ? Indikationen, Komplikatio-nen und Ergebnisse. Z. Urol. Nephrol., 1982, 75, 799. ? 5. Hienzsch E., Michałow­ski E.: Verletzungen des Urogenitalsystems ? w książce: Heyse G. W., Hienzsch E.: Urologische Operationslehre, Thieme, Leipzig, 1978, XI, 26.