PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

SPONTANEOUS LEAKAGE OF URINE INTO THE PERIRENAL SPACE DURING CARCINOMA OF BLADDER NECK
Article published in Urologia Polska 1985/38/3.

authors

Remigiusz Ploch
Z Oddziału Urologicznego Centralnego Szpitala Kolejowego
w Warszawie-Międzylesiu
Ordynator Oddziału: dr hab. med. R. Ploch
Dyrektor Szpitala: dr med. Z. Sadowski

summary

A patient is described with a rare complication of bladder neck carcinoma with spontaneous leakage of urine into the perirenal tissues. He was operated on as an emergency in view of deteriorating general condition. The problem of the ?malignant" cause of urine leakage is discussed.

references

  1. 1. Bryniak S, Awad S. A.: Spontaneous urinary extravasation secondary to primar ureteric carcinoma. Urology, 1982, 19, 645. ? 2. Cooke G. M., Bartucz H.: Spontaneous extravasation of contrast medium during intravenous urography. Clin. Radiol., 1947, 25, 85. ? 3. Galica-Zarembina E.: Przechodzenie moczu z nieuszko­dzonej miedniczki nerkowej. Pol. Przeg. Chir., 1975, 47, 865. ? 4. Khan A., Ma-lek R. S.: Spontaneous urinary extravasation. J. Urol., 1976, 146, 161. ? 5. Krzes­ki T., Lewicki Z., Mittelstaedt M., Nasierowska W.: Samoistne przeciekanie moczu do tkanki okołonerkowej w przypadku zwężenia moczowodu. Pol. Tyg. Lek., 1961, 16, 1042. ? 6. Mazurek L. J., Kluszczyński W., Cyperling J.: Samoistne pęknięcie nerki. Urol. Pol., 1981, 3?4, 243. ? 7. Ploch R.: Nierozpoznane samoistne pęk­nięcie nerki. Urol. Pol., 1985, XXXVIII, 2, 146. ? 8. Ploch R.: Badania kliniczne nad etiopatogenezą ropni okołonerkowych. Praca habilitacyjna. Warszawa, 1976. ? 9. Po-mers S., Karcher G.: Spontane Urinextravasatbildung in Retroperitoneum bei Konkrementbedingten Harnleiterkoliken. Z. Urol. Nephol., 1983, 76, 775. ? 10. Twersky J., Twersky N., Philips G., Coopersmith H.: Peripelvic extravasation, urinoma formation and tumor obstruction of ureter. J. Urol., 1976, 116, 305.