PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

BILATERAL PELVIC KIDNEY AND PREGNANCY AND LABOUR
Article published in Urologia Polska 1985/38/3.

authors

Wiesław Duda, Jerzy Zieliński
Z I. Katedry i Kliniki Urologii Śląskiej AM
im. L. Waryńskiego w Katowicach Kierownik: prof. dr hab. med. A. Szkodny

summary

A woman with bilateral pelvic dystopy of the kidneys had two la-bours without intervention and had an operation of calculus removal from the pelvis of the right kidney. This observation puts in doubt the view about an abso­lute indication to caesarean section in such cases and suggests rather the necessity of greater care during labour. The authors recommend transperitoneal approach for operation for calculosis in cases of pelvic kidney.

references

  1. 1. Ciosowa L.: Miedniczna nerka podkowiasta. Pol. Przeg. Chir., 1963, 35, 445. ? 2. Leńko J., Miękoś E., Rajca Z.: Wady położenia nerek (ectopia renum). Biul. WAM, 1971, 14, 279. ? 3. Majkowski J.: Nerka miedniczna jako rzadka przyczyna porodu w ułożeniu twarzowym. Wiad. Lek., 1969, 22, 193. ? 4. Perlmutter A. D., Retik A. D., Bauer S. B.: Anomalies of the upper urinary tract. W książce: Camp­bell S.: Urology, Saunders, Philadelphia, 1979, 1309. ? 5. Sigel A., Schrett K. M.: Anomalien der Niere. W książce: Hohenfellner R., Zingg E. J.: Urologie in Klinik und Praxis, Thieme, Stuttgart, 1983. II, 852. ? 6. Skrabalska A., Lutoslawski T., Witkowska J.: Przemieszczenie miedniczne nerki podkowiastej jako przeszkoda po­rodowa. Biul. WAM, 1977, 15, 325. ? 7. Słomko Z., Pisarski T.: Nerka miednicz­na jako przeszkoda porodowa. Gin. Pol., 1964, 35, 869. ? 8. Sośnik H.: Dystopia renis congenita. Wiad. Lek., 1971, 24, 440. ? 9. Sośnik H.: Badania statystyczno--morfologiczne nad nerką przemieszczoną. Pol. Przeg. Chir., 1977, 49, 271 ? 10. Wulff H. D., Petri E.: Gynakologie fur Urologen. W książce: Hohenfellner R., Zingg E. J.: Urologie in Klinik und Praxis, Thieme, Stuttgart, 1983, II, 1179.
  2. 11. Zabłocki W.: Przemieszczenie nerki (Ectopia renis). Pol. Przeg. Chir., 1953, 25, 1005.