PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

AN OWN METHOD OF TREATMENT FOR HYPOSPADIAS
Article published in Urologia Polska 1985/38/3.

authors

Jerzy Molga
Z Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Radomiu Kierownik Oddziału: lek. Z. Wasilewski Dyrektor Szpitala: dr med. M. Czarnecki

summary

An original method of a two-stage operation for penile hypospadias is pre­sented. In the first stage the penis is straightened and a preputial flap with a broad peduncle is moved to its urethral surface. The absent segment of the urethra is formed from the preputial flap in the second stage. The method was used with very good results in 16 patients.

references

  1. 1. Gross R.: Najczęściej stosowane metody operacji w leczeniu spodziectwa. Probl. Chir. Dziec, 19S11, VIII, 22. ? 2. Łoziński K.: Ocena wyników leczenia spodziectwa. Probl. Chir. Dziec, 1981, VIII, 29. ? 3. Michałowski E.: Urologia operacyjna. PZWL, Warszawa, 1975, 302. ? 4. Miękoś E.: Wyniki operacyjnego leczenia spodziectwa metodą Denis-Browne'a. Referaty Naukowe III Sympozjum Urologów Państw Socjalistycznych. Katowice, 1978, 155. ? 5. Perrin P.: Traite­ment de 1'hypospadias. J. Tixier & Fils., Lyon, 1974. ? 6. Stolarczyk J.: Operacja spodziectwa z użyciem szwów podskórnych. Urol. Pol., 1980, 2, 122. ? 7. Wój­towicz M.: Termografia prąciowa u chłopców ze spodziectwem., Referaty Nau­kowe III Sympozjum Urologów Państw Socjalistycznych. Katowice, 1978, 153.