PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

THE USE OF ELASTIC CATHETER S IN RECONSTRUCTIVE OPERATIONS ON THE PYELOURETERAL JUNCTION PRELIMINARY COMMUNICATION
Article published in Urologia Polska 1985/38/3.

authors

Józef Matych, Romuald Pietraszun, Bohdan Bieniak, Konrad Pietraszun
Z Oddziału Urologicznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi
Ordynator Oddziału: dr med. R. Pietraszun
Dyrektor Szpitala: lek. A. Pietrzak

summary

Early results are reported of the reconstructive operations on the pelvis and ureter by the method of Anderson-Hynes with the use of the elastic catheter S produced by Angiomed. The material and shape of the catheter makes possible its safe leaving within the pelvis and ureter and easy removal through the urethra. The catheter is not subject to incrustation and does not change its con-sistence during 14 days of its presence in the urinary tract.

references

  1. 1. Borkowski A., Milewski B., Rudzki E., Napiórkowska T.: Zwężenie moczo­wodu po operacji połączenia, miedniczkowo-moczowodowego jako odczyn alergicz­ny na cewnik. Urol. Pol., 1983, 36, 2, 151. ? 2. Lejawka W.: Odległe wyniki le­czenia operacyjnego zachowawczego 71 wodonerczy na tle przeszkody górnej. Pol. Przeg. Chir., 1974, 46, 1421. ? 3. Lejawka W.: Ocena przydatności klinicznej ope­racji wytwórczej połączenia miedniczkowo-moczowodowego sposobem Hynesa i Andersona. Urol. Pol., '1979, 32, 3, 203. ? 4. Michałowski E.: Zachowawczo-ope-racyjne leczenie wodonerczy. Pamiętnik IX Zjazdu Pol. Tow. Urol., Kraków, 1964, 5. ? 5. Nowak A.: Ocena operacji wodonercza sposobem Hynesa-Andersona w po­równaniu z innymi sposobami operacji. Urol. Pol., 1983, 36, 1, 51. ? 6. Prince L., Scardino L.: Results of yarious procedures used for correction of congenital ure-teropelvic obstruction. J. Urol., 1962, 87, 315. ? 7. Pietraszun R.: Informacja ustna. ? 8. Sunderland H., Chir M.: A review of experiences with the Anderson­-Hynes plastic operation for hydronephrosis. Brit. J. Urol., 1963, 35, 1, 1. ? 9. Vólter D.: Kompendium der Urologie: Plastische Operationen am Nierenbecken und Harnleiterabgang. Fischer, Stuttgart, New York, 1984, 46, 50.