PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

EXTRAFASCIAL NEPHRECTOMY FOR PARENCHYMAL RENAL MALIGNANT NEOPLASMS
Article published in Urologia Polska 1985/38/3.

authors

Leonard Teneta, Grażyna Myrcik, Janusz Indyka, Jerzy Zieliński
Z I Katedry i Kliniki Urologii
Kierownik: prof. dr hab. med. A. Szkodny
Z II Katedry i Zakładu Anatomii Patologicznej
Kierownik: prof. dr hab. med. M. Luciak Śląskiej AM im. L. Waryńskiego w Katowicach

summary

Comparing two groups of patients with renal carcinoma with 70 and 46 cases respectively the effect of more radical nephrectomy was studied on the morta­lity in the first year after the operation in the second and third years.

references

  1. 1. Delebiński B.: Wyniki operacyjnego leczenia złośliwych nowotworów nerek. Urol. Pol., 1980, 33, 136. ? 2. Sigel A., Chlepas S., Schrott K. M., Hermanek P.: Die Operation des Nierentumors. Der Chirurg, 1981, 52, 545.