PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

SURGICAL TREATMENT OF DISEASES OF THE UROGENITAL ORGANS IN THE HOSPITAL DEPARTMENT OF PROFESSOR BIERKOWSKI (1801?1860). ON THE 125TH ANNIVERSARY OF HIS DEATH
Article published in Urologia Polska 1985/38/3.

authors

Marek Filipek
Z Katedry i Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Krakowie Kierownik: prof zw. dr med. J. Leńko

summary

The treatment of urological patients, in cases which are presently the eve-ryday practice of modern Urologists, caused great problems to Professor Bier­kowski who gave a great part of his professional activities to them. He applied the generally accepted therapeutic methods of his times but as an accomplished surgeon he tried new own methods. It is difficult to speak of laying the foundations of urology at that time, but the peculiarities of treatment in the di­seases of the urogenital organs determined in themselves their separateness.

references

 1. 1. Bierkowski L.: Rocznik obejmujący zdanie sprawy z czynności Kliniki
 2. Chirurgicznej i Położniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Drukarnia Stanisława
 3. Cieszkowskiego, 1833, 11. ? 2. Bierkowski L.: Kilka spostrzeżeń w przedmiocie
 4. chirurgii uczynionych przez Ludwika Bierkowskiego, Drukarnia Uniwersytecka w
 5. Krakowie, 1846, 31. ? 3. Chojna J. W.: Zarys dziejów urologii polskiej. Ossoli­
 6. neum, 1974, 77. ? 4. Gazeta Krakowska. Drukarnia Stanisława Cieszkowskiego,
 7. 1844, Nr 118, 1. ? 5. Materiały rękopiśmienne Prof. L. Bierkowskiego. Katedra
 8. Historii Medycyny i Farmacji AM w Krakowie. ? 6. Nauki Medyczne w sześć­
 9. setlecie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Drukarnia Narodowa w Krakowie, 1964, II,
 10. 250, 251. ? 7. Rocznik Wydziału Lekarskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim.
 11. Tłocznia Stanisława Cieszkowskiego w Krakowie, 1838, I, 49. ? 8. Rocznik Wy­
 12. działu Lekarskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim. Tłocznia Stanisława Ciesz­
 13. kowskiego w Krakowie, 1840. III, 16, 17. ? 9. Rocznik Wydziału Lekarskiego w
 14. Uniwersytecie Jagiellońskim. Tłocznia Stanisława Cieszkowskiego w Krakowie,
 15. 1843, VI, 16. ? 10. Rocznik Wydziału Lekarskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim.
 16. Tłocznia Stanisława Cieszkowskiego w Krakowie. 1844, VII, 26.
 17. 11. Skulimowski M.: Facultas Medica Cracoviensis. Rzeszowskie Zakłady Gra­
 18. ficzne, 1981, 133. ? 12. Wiktor Z.: Historie chorób z Kliniki Bierkowskieso. Ar­
 19. chiwum Historii i Filozofii Medycyny oraz Historii Nauk Przyrodniczych. 1939?47,
 20. XVIII. 180?183. ? 13. Wrzosek A.: Ludwik Bierkowski. Drukarnia Uniwersytetu
 21. Jagiellońskiego w Krakowie, 1911, 6, 9. 17, 158.