PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

ROLE OF ULTRASONOGRAPHY, COMPUTER TOMOGRAPHY AND ARTERIOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF RENAL TUMOURS
Article published in Urologia Polska 1984/37/4.

authors

Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski, Maciej Czaplicki, Andrzej Borówka, Maciej Niemierko, Jerzy W±sik, Bogdan Pruszyński, Wiesław Jakubowski, Ryszard Pacho, Sylwia Malanowska, Przemysław Stafiej
Z Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii AM w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. T. Krzeski Kierownik Instytutu: prof. do hab. med. B. Szczygieł
Z Instytutu Radiologii AM w Warszawie Kierownik Instytutu: prof. dr hab. med. B. Pruszyński

summary

Among 163 patients with urographioally diagnosed ?renal tumour" in 128 patients with preoperative diagnosis verified after nephrectomy arteriography was done in 101 cases, ultrasonography in 47 and Computer tomography in 41.
False negative results in cases of renal carcinoma were found only in angio-graphic investigations. Considerable reduction of arteriographic investigations in the diagnosis of renal tumours is suggested, with their replacement with ultra­sonography which should be used for qualification for other diagnostic procedures.

references

 1. 1. Goldstein H. M., Green B., Weaver R. M .Jr.: Ultrasonic detection of renal
 2. tumor extension into the inferior vena cava. Am. J. Roentgen., 1978, 130, 1083. ?
 3. 2.Jakubowski W., Rakoczy A., Graban W.: Badania izotopowe i ultradĽwiękowe
 4. w diagnostyce różnicowej guzów nerek. Pol. Przeg. Rad. Med. Nukl., 1977, 41, 461. ?
 5. 3.Jakubowski W., Kazoń M., Kowalski H., Graban W., Antczak J., Bazko E.,
 6. Elwertowski M.: Warto¶ć badań ultradĽwiękowych w diagnostyce schorzeń nerek
 7. i dróg moczowych. Pol. Przeg. Rad. Med. Nukl., 1982, 46, 271. ? 4. Lóhr E.: Renal
 8. and adrenal tumors. Springer, Berlin, 1979, ? 5. Magliner A. D., Ostrum B. J.: Com-
 9. puted tomography in the diagnostis of renal masses. Radiology, 1978, 126, 715. ?
 10. 6. Maklad N. F., Chuang V. P., Doust B. D., Cho K. J., Curran J. E.: Ultrasonic cha-
 11. racterisation of solid renal lessions: echographic, angiographic and pathologic cor-
 12. re'lation. Radiology, 1977, 123, 733. ? 7. Raskin M. M., Cunningham J. B.: Evaluation
 13. of renal masses by ultrasound and computed tomography: preliminary study. J.
 14. Comput. Tomogr., 1978, 2, 343. ? 8. Richie J. P., Garnick M. B., Seltzer S., Bettrtiann
 15. M. A.: Computerized tomography scen for diagnostis and staging of renal cell car
 16. cinoma. J. Urol., 1983, 129, 1114. ? 9. Walzer A., Weiner S. N., Koenigsberg M.:
 17. The ultrasound appearance of tumor extension into the left renal vein and inferior
 18. vena cava. J. Urol., 1980, 123, 945. ? 10. Wawrzynek Z.: Ultrasonografia i kom­
 19. puterowa tomografia w diagnostyce niektórych chorób jamy brzusznej. Pol. Przeg.
 20. Rad. Med. Nukl., 1981, 45, 311.
 21. 11. Weyman P. J., Me Clennan B. L., Stanley R. J., Levitt R. G., Sagel S. S.:
 22. Comparison of computed tomography and angiography in the evaluation of renal
 23. cell carcinoma. Radiology, 1980, 137, 417.