PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

ASSESSMENT OF THE RECEPTOR ACTIVITY OF T-LYMPHOCYTES IN ROSETTE TESTS IN PATIENTS WITH PROSTATIC CARCINOMA AND ADENOMA
Article published in Urologia Polska 1984/37/4.

authors

Gabriel Turowski, Zygmunt Dobrowolski, Adam Kwinta
Z Pracowni Immunologii Transplantologicznej III Katedry Chirurgu Ogólnej AM
w Krakowie
Kierownik Pracowni: prof. dr hab. G. Turowski
Z Katedry i Kliniki Urologii AM w Krakowie
Kierownik: prof. zw. dr med. J. Leńko

summary

The receptor activity was studied in peripheral blood lymphocytes in 56 pa­tients with prostatic adenoma and 104 cases of prostatic carcinoma. The active TEa rosette test and the total TEt rosette test were used. In patients with prostatic adenoma a statistically significant fall was observed of the lymphocyte count with a decrease in their receptor activity in both tests. This may be helipful in the assessment of the immunological status before surgical treatment.
In patients with prostatic carcinoma a significant decrease of the lymphocyte count was observed with a simultaneous rise in the leucocyte count in the pe­ripheral blood. The rosette activity of lymphocytes was significantly decreased in both tests and decreased further with progression of the disease.

references

 1. 1. Adolphs H. D., Steffens L.: Correlation between tumour stage, tumour grade
 2. and Immunocompetence in patients with carcinoma of the bladder and prostate. Eur.
 3. Urol., 1977, 3, 23. ? 2. Brosman S., Hausman M., Shacks S.: Immunologic alteration
 4. in patients with prostatic carcinoma. J. Urol., 1975, 113, 841. ? 3. Catalona W. J.,
 5. Potvin C, Chretien P. B.: T lymphocytes in bladder and prostatic cancer patients.
 6. J. Urol., 1974, 112, 378. ? 4. Catalona W. J., Smolev J. K., Harty J. I.: Prognostic
 7. value of host immunocompetence in urologic cancer patients. J. Urol., 1975, 114,
 8. 922. ? 5. Droller M. J.: Immunotherapy and genitourinary neoplasma. Symposium
 9. on eontroverisies in urologic onkology. Urol. Clin. N. A., 1980, 7, 831. ? 6. Javad-
 10. pour N.: Immunology of genitourinary cancer. Recent advances in urologic cancer.
 11. Williams ? Wilkins, Baltimore, London, 1982, 5, 94. ? 7. Kwinta A.; Próba oceny
 12. reaktywności immunologicznej u chorych na raka nerki z przerzutami. Urol. Pol.,
 13. 1983, 4, 323. ? 8. Leńko J., Turowski G., Dobrowolski Z.: Delayed-type hypersen-
 14. sitivity in patients with nodular hyperplasia and carcinoma of the prostate. Acta
 15. Med. Pol., 1983, 24, 93. ? 9. Leńko J., Bugajski A., Augustyn M.: Przezodbytnicza
 16. biopsja cienkoigłowa w diagnostyce raka stercza. Urol. Pol., 1983, 4, 260. ? 10.
 17. Mc Laughlin A. P., Kessler W. O., Triman K. K., Gites R. F.: Immunologic com­
 18. petence in patients with urologic cancer. J. Urol., 1974, 111, 233.
 19. 11. Newberry W. M., Sandford J. P.: Defective cellular immunity in renal
 20. failure: depresion of reactivity of lymphocytes to phytohemagglutinin by renal
 21. failure serum. J. Clin. Invest., 1971, 50, 1262. ?12. Robinson M. R., Nakhla L. S.,
 22. Whitaker R. H.: A new concept in the management of carcinoma of the prostate.
 23. Brit. J. Urol., 1971, 43, 728. ? 13. Sakai H., Daniels J. C, Remmiers A. R., Sarles
 24. H. E? Fish J. C, Cobb E. K., Levin W. C, Ritzman S. E.: In vitro reactivity of
 25. human lymphocytes in Chronic uraemia: analysis and interpretation. Clin. Exp.
 26. Immunol., 1971, 8, 213. ? 14. Sengar D. P., Rashid A., Harris J. E.: In vitro reacti-
 27. vity of lymphocytes obtained from patients maintained by haemodialysis. Clin.
 28. Exp. Immunol., 1975, 21, 298. ? 15. Stefani S. S., Menon M., Conning J. R., Clark
 29. S. S.: Cell mediated immune competence in patients with prostatic carcinoma. J.
 30. Urol., 1978, 120, 431. ? 16. Thomas J. W., Jerkins G., Cox G? Lieberman P.: De-
 31. fective cell mediated immunity in carcinoma of the prostate. Invest. Urol., 1976,
 32. 14, 72. ? 17. Turowski G.: Proste metody określania T limfocytów w testach roze-
 33. towch (TE). Przeg. Metod. AM w Krakowie, 1975, 10, 29. ? 18. Turowski G., Ka-
 34. pińska-Mrówka M., Indyk E.: Badania nad reaktywnością immunologiczną chorych
 35. na łuszczycę zwykłą. III. Względna aktywność rozetowa limfocytów i ich proporcje
 36. w przebiegu klinicznym oraz w zależności od ekspresji antygenów HLA. Przeg.
 37. Dermat., 1981, 68, 1. ? 19. Whitmore W. F.: The natural history of prostatic cancer. Cancer, 1973, 32, 1104. ? 20. Wybran J., Fudenberg H. H.: Thymus derived rosette--fonming cells. New Engl. J. Med., 1973, 288, 1072.