PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

A SINGLE ADENOMA OF RENAL CORTEX
Article published in Urologia Polska 1984/37/3.

authors

Arkadiusz Mikszewicz
Z Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii AM w Gdańsku
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. K. Adamkiewicz
Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. med. Z. Papliński

summary

A 55-year-old female patient is described who had a benign single adenoma of the renal cortex of 2.5 cm diameter. It is worth stressing that the character of the tumour was recognized during the operation and it was remowaed radically without nephrectomy.

references

  1. 1. Anderson W.: Patologia, PZWL, 1966, 843. ? 2. Childe P., Waterfall W. B.: Renal adenoma. Brit. J. Urol., 1953, 25, 187. ? 3. D±bkowski S., Witeska A., Zachwiej J.: Łagodny gruczolak nerki. Urol. Pol., 1979, 92, 4, 293. ? 4. Fryczkow­ski M., Ciuman R.: Operacyjne leczenie chorego z gruczolakiem nerki i jednoczesnym tętniczym nadci¶nieniem krwi. Pol. Przeg, Chir., 1974, XLVI, 2 a, 295. ? 5. Kowal-czykowa J., Sokolowska-Pituchowa J.: Nowotwory nerek. Urol. Pol., 1956, X, 31. ? 6. Krzeski T.: Gruczolaki nerek. Urol. Pol., 1956, X, 90. ? 7. Murphy G., Mostofi F.: Histologic assesmant and clinical prognosis of renals adenoma. J. Urol., 1970, 103, 31. ? 8. Watt G. T.: Renal adenoma treated by partial nephrectomy. J. Urol., 1955, 27, 294. ? 9. Salska Z., Kluszczyński W.: Gruczolak jednej nerki leczony operacyj­nie. Pol. Przeg. Chir., 1974, XLVI, 2 a, 317. ? 10. St±por K., Jeromin L., Wi¶niew­ski J., Sosnowski M.: Przypadek współistnienia raka nerki i kamicy nerkowej oraz gruczolaka w ¶cianie torbieli nerkowej rozpoznawany ¶ródoperacyjnie. Urol. Pol., 1980, 33, 3, 251.