PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

STAB WOUND OF THE KIDNEY AND LIVER PENETRATING THROUGH THE RIGHT PLEURAL CAVITY
Article published in Urologia Polska 1984/37/3.

authors

Zofia Kasprzycka, Jan Szymanowski, Krzysztof Bielecki
Z Oddziału Urologicznego Szpitala Bielańskiego w Warszawie
Kierownik Oddziału: dr med. J. Szymanowski
Z Oddziału Chirurgicznego Szpitala Bielańskiego w Warszawie
Kierownik Oddziału: doc. dr hab. n. med. K. Bielecki

summary

A patient is described with stab wound of the liver and kidney penetrating through the right pleural cavity. Attention is called to the importance of early operation for good outcome.

references

  1. 1. Jakubowski A.: Przypadek rany kłutej nerki. Urol. Pol., 1981, 34, 1, 65. ? 2. Leńko J.: Urologia przypadków nagłych. PZWL. 1968, 142. ? 3. Mazurek J.\ Radiologia urologiczna. PZWL, 1977, 48, 116. ? 4. Michałowski E.: Urologia operacyjna. PZWL, 1975, 65. ? 5. Orki L. A.: The diagnosis of urological trauma in the pre­sence of other injures. S. Clin. North America, 1953, 33, 1473, 94. ? 6. Salvatiera O. J., Redgan W. O.: Vietnam experiences with 270 urological war injures. J. Urol., 1969, 101, 615. ? 7. Scott R., Carlton lr.: Penetrating injures of the kidney an ana­lysis of 181 patients. J. Urol., 1969, 101, 247. ? 8. Smith D. R.; Podstawy urologii. PZWL, 1973. 304.