PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

ANALYSIS OF PATIENTS DYING AFTER TRANSURETHRAL ELECTRORESECTION OF THE PROSTATE
Article published in Urologia Polska 1984/37/3.

authors

Adam Szkodny
Z Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Katowicach
Ordynator Oddziału: prof. dr hab. n. med. A. Szkodny
Dyrektor Szpitala: lek. med. W. Pakuła

summary

It was found that 42 (0.77%) out of 5400 patients subjected to transurethral electroresection of the prostate died. Most of them died from circulatory failure and bronchopneurnonia.

references

  1. 1. Cieśliński S., Leńko J.: Przygotowanie chorych do wyłuszczenia gruczolaka stercza sposobem Millina. Urol. Pol., 1954, 6, 18. ? 2. Fox M.: Prostatectomy in patients of 70 and over. Eur. Urol., 1981, 2, 27. ? 3. Jackaman T. R., Chisholm E. D.: Urinary infection and prostatectomy. Brit. J. Urol., 1975, 47, 545. ? 4. Leńko J., Cieśliński S.: Millin rectropublic prostatectomy: Report of 233 cases. Brit. J. Urol., 1965, 37, 450. ? 5. Singh M., Tresidder E. C, Blady J. P.: The evaluation of trans­urethral resection for benign enlargement of the prostatae. Brit. J. Urol., 1973, 45, 93. ? 6. Szenkier-Mazurek T.: Wyłuszczenie gruczolaka stercza sposobem Millina na podstawie 100 własnych przypadków. Urol. Pol., 1954, 6, 18. ? 7. Tscholl R.: Elek-troresection of the prostate in patient treated with heparin. J. Urol., 1980, 2, 221.