PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

METASTASIS OF CLEAR CELL CARCINOMA TO THE BLADDER
Article published in Urologia Polska 1990/43/2.

authors

Alojzy Witeska, Wojciech Pypno, Stanisław Dąbkowski
Z Kliniki Urologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. M. Kazoń

summary

The described case had metastasis of renal clear cell carcinoma to the bladder. In the available literature no such observation has been found.

references

  1. 1. Ejchman W.; Informacja własna. ? 2. Mc Donald M. W.: Current therapy for renal cell carcinoma. J. Urol., 1982, 127, 211. ? 3. Nagel R., Copel H.: Seltene metastasierung beim Hypernephrom. Z. Urol., 1963, 56, 13. ? 4. Pytel A.: Uber die Bedeutung der pyelorenalen Refluxe bei der metastasierung der Nierentumoren. Z. Urol., 1960, 53, 133. ? 5. Stąpor K.: Przerzut raka nerki do miedniczki strony przeciwnej. Pol. Przeg. Chir., 1976, 38, 10 a, 1267. ? 6. Wiśniewski J., Różniecki M.: Przerzut raka jasnokomórkowego nerki do pochwy. Urol. Pol., 1980, 38, 3, 255. ? 7. Young J. S.: Ureteral implant from renal adenocarcinoma: report of a case and review of the literature. J. Urol., 1967, 98, 661. ? 8. Zieliński J., Luciak M.: Późny przerzut raka jasnokomórkowego do moczowodu. Pol. Przeg. Chir., 1971, 43, 10 a, 1707.