PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

COEXISTENCE OF TWO PRIMARY NEOPLASMS OF KIDNEY AND PROSTATE OF DIFFERENT ORIGIN
Article published in Urologia Polska 1990/43/2.

authors

Krzysztof Bar, Andrzej Noga, Krzysztof Łukojć
Z I Katedry i Kliniki Urologii Śl. AM w Katowicach Kierownik: prof. dr hab. med. A. Szkodny

summary

Coexistence is described of two primary heterogenous neoplasms of kidney and prostate in a patient. Risks connected with hormonal treatment are discussed attention to the need of careful differential-diagnostic investigations.

references

  1. 1. Chisholm G. D., Williams D. I.: Scientific Foundations of Urology. 684?688. London. Williams Heineman, Medical Books Ltd. 1984. ? 2. Fryczkowski M., Pa­nicz W.: Współistnienie nowotworu uchyłku pęcherza moczowego i nerki. Pol. Przeg. Chir., 1971, 43, 6a, 1047. ? 3. Lejawka W.: Współistnienie dwu pierwotnych różnego pochodzenia nowotworów pęcherza moczowego i nerki. Urol. Pol., 1979, 32, 2, 101. ? 4. Mioduszewska O., Stąpor K.: Kostniejący mięsak pęcherza moczowego współistniejący z brodawczakiem. Pol. Przeg. Chir., 1962, 34, 575. ? 5. Pióro J., Ziarek S., Szlachta E., Kowalski W.: Pierwotny obustronny nowotwór w nerkach torbielowatych. Wiad. Lek., 1967, 20, 709. ? 6. Swierkowska-Tyszkiewicz M., Za­lewski J., Tyszkiewicz S.: Rzadki przypadek współistnienia mięśniaka gładkoko­mórkowego i złośliwiejącego brodawczaka w pęcherzu moczowym. Wiad. Lek., 1967, 20, 705. ? 7. Wigura A., Lechociński Z.: Przypadek obustronnego raka jasno­komórkowego. Pam. Dnia Urol., PTU Katowice, 1963, 121.