PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

FASCIA GRAFTS IN THE TREATMENT OF PEYRONIE'S DISEASE
Article published in Urologia Polska 1990/43/2.

authors

Eugeniusz Malczyk, Janusz Darewicz
Z Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Białymstoku Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. J. Darewicz

summary

Four patients were treated surgically for Peyronie's disease. The part with pathological changes in the tunica albuginea of the penis was excised and the tissue defect was covered with a flap of the superficial fascia of abdominal" muscles. The result was good in all cases.

references

  1. 1. Brushimi H., Mitre A. I.: Pcyronie's disease: Surgical treatment with muscu-lar aponeurosis. J. Urol., 1979, 13, 505. ? 2. Ciślińki S., Leńko J., Panasiewicz K? Wochna Z.: Wyniki leczenia stwardnienia ciał jamistych prącia. Biul. WAM, 1966. 9. 25. ? 3. Jeromin L., Lipiński M.: Próba leczenia choroby Peyronie orgoteiną. Urol .Pol., 1986, 39, 1. ? 4. Krane R. J., Siroky M. B., Goldstein I.: Male sexual dysfunction. 1983. Little, Brown and Company. Boston (Toronto) 87. ? 5. Lember­ger R. J.. Bishop M. C, Tates C. P.: Nesbifs operation for Peyronie's disease. Brit. J. Urol., 1984, 56, 721. ? 6. Leńko J., Augustyn M., Swolkień A.: Leczenie borowiną plastycznego stwardnienia prącia. Urol. Pol., 1986, 39, 4. ? 7. Pisani E., Maułowani T., Austoni E., Patelli E.: Esperience with orgotein and laser in the treatment of Peyronie's disease. XX Kongres der Intern. Gesell. fur Urologie, Vien, Abstracts. 1985, 151, 106. ? 8. Raz S.: Peyronie's disease and penile implantation. J. Urol. 1978, 119, 709. ? 9. Wild R. M., De Vine C. J., Horton C, E.: Dermal graft repair of Peyronie's disease: Survey of 50 patients. J. Urol., 1979, 121, 47.