PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

DIAGNOSIS AND THERAPY OF PANCAKE KIDNEY
Article published in Urologia Polska 1989/42/4.

authors

Zygmunt H. Kaliciński, Wojciech Perdzyński, Beata Jurkiewicz, Alicja Sarosiek
Z Kliniki Chirurgii Dziecięcej Kierownik: prof. dr hab. med. H. Kaliciński
Z Zakładu Radiologii
Kierownik: prof. dr hab. med. P. Kozłowski Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w Warszawie

summary

The authors described procedures towards pancake kidney, its Separation and removal of upper kidney deformed due to hydronephrosis.

references

  1. 1. Haller J., Kassner E., Kinkhawala M.: Crossed fused renal ectopia with severe hydronephrosis: angiographic diagnosis. J. Can. Ass. Radiol., 1977, 28, 158. ? 2. Hendren W., Donahoe P.: Pediatric Surgery. Year Book Med. Publ. Inc, Chi­cago, London, 1979, 1166. ? 3. Krzeski T.: Urologia Dziecięca. PZWL, Warszawa, 1985, 42. ? 4. Stephens F.: Congenital malformations of the urinary tract. Praeger Publ., New York, 1983, 391