PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

LEIOMYOMA OF THE URINARY BLADDER
Article published in Urologia Polska 1989/42/4.

authors

Tomasz Demkow, Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski, Piotr Trypens
Z Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii AM w Warszawie Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. T. Krzeski Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. med. M. Szostek

summary

The authors present a rare case of leiomyoma myoma of the urinary bladder, paying their attention to diagnostic difficulties connected with this disease.

references

  1. 1. Bazeed M. A.: Leiomyoma of the bladder causting urethral and unilateral obstruction: a case report. J. Urol., 1988, 140, 1, 143. ? 2. Biernacka D.: Przypa­dek mięśniaka gładkokomórkowego pęcherza moczowego. Pat. Pol., 1982, 33, 3?4, 295. ? 3. Kasztelan Z.: Leiomyoma pęcherza moczowego. Urol. Pol., 1978, 31, 3, 259. ? 4. Knoll L. D., Segura J. W.: Leiomyoma of the bladder. J. Urol., 1986, 136, 4, 906. ? 5. Krzeski T., Starzyński S.: Mięśniak gładkokomórkowy pęcherza mo­czowego. Pol. Tyg. Lek., 1961, XVI, 43, 1663. ? 6. Laskownicki S., Eliasz M.: Przy­padek mięśniaka gładkokomórkowego pęcherza moczowego. Urol. Pol., 1956, 9, 125. ? 7. Sarma K.: Tumours of the urinary bladder. Butterworth, London, 1969, II, 88. ? 8. Walewski S.: Przypadek mięśniaka pęcherza moczowego. Nowiny Lek., 1914, 36, 6, 241. ? 9. Wesołowski S.: Urologia, PZWL, Warszawa, 1959, I, VIII, 827. ? 10. Wojewski A., Sokal Z.: Mięśniak gładkokomórkowy pęcherza moczowego. Pol. Tyg. Lek., 1960, XV, 22, 839.