PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

NON-ADVANCED PROSTATIC CARCINOMA TREATED RADICALLY
Article published in Urologia Polska 1989/42/4.

authors

Andrzej W. Malewski, Zofia Kasprzycka, Danuta Ulanowska
Z Oddziału Urologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie
Dyrektor Szpitala: lek. med. W. Taniewski Ordynator Oddziału: dr med. J. Szymanowski

summary

The authors presented a patient with an early form of prostatic carcinoma treated by radical prostatectomy.

references

  1. 1. Gibbons R. P., Corea R. J., Brannen G. E., Mason J. T.: Total prostatectomy for localized prostatic cancer. J. Urol., 1984, 131, 73. ? 2. McLaughlin A.P., Salz-stein S. L., McCullough D. L., Gittes R. F.: Prostatic carcinoma: incidence and location of unsuspected lymphnode metastases. J. Urol., 1976, 115, 98. ? 3. Leń­ko J.: Rak stercza. Urol. Pol., 1983, 2, 245. ? 4. Ruud J. L., Bosh K. H., Schroder F. H.: Surgical treatment of locally advanced (T3) prostatic carcinoma: early re­sults. J. Urol., 1987, 138, 816. ? 5. Wojewski A.: Własna modyfikacja doszczętnej operacji raka gruczołu krokowego sposobem Fabre-Thiermana (prostatectomy co-ccygeo-ischiadica totalis). Pol. Przeg. Chir., 1965, 37, l0a, 1002. ? 6. Wojewski A., Krasoń S.: Własna modyfikacja operacji Fabre-Thiermana (prostatectomy coccy-geo-ischiadica totalis). Pol. Przeg. Chir., 1962, 34, l0a, 129.