PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC USEFULNESS OF TURP IN PROSTATIC CARCINOMA
Article published in Urologia Polska 1989/42/4.

authors

Jan Szymanowski, Ewa Koźmińska, Cezary Pazdyk
Z Oddziału Urologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie Ordynator: dr n. med. J. Szymanowski

summary

The authors examined a group of 128 patients with prostatic carcinoma who underwent TURP. They stressed the diagnostic value of the method in prostatic adenoma and its influence on further therapy. TURP enables patients in stages C and D of carcinoma to pass urine and it relieves dysuria. The authors did not observe an acceleration of the development of advanced prostatic carcinoma becau­se of TURP.

references

 1. 1. Bruskewitz R. C, Larsen E. H., Madsen P. O., Dorflinger T? 3-year follow-up
 2. of urinary symptoms after transurethral resection of the prostate. J. Urol., 1986,
 3. 136, 3, 613. ? 2. Ford T. F., Cameron K. M., Parkinson M.C, O'Donoghue E.P.N.:
 4. Incidental carcinoma of the prostate: treatment selection by second-look TURP.
 5. Brit. J. Urol., 1984, 56, 682. ? 3. Grabe M., Forsgren A., Hellsten S.: The effect of
 6. short antibiotic course in transurethral prostatic resection, Scand. J. Urol., Ne­
 7. phrol., 1984, 18, 37. ? 4. Leńko J,: Rak stercza. Urol. Pol., 1984, 37, 4, 245. ? 5.
 8. Leńko J., Bugajski A., Augustyn M.: Dysuria i częstomocz u chorych na raka
 9. stercza. Urol. Pol., 1986, 39, 4, 283. ? 6. Leuine E. S., Cisek V. J., Mulvihill M. N.,
 10. Cohen E. L.: Role of transurethral resection in dissemination of cancer of prostate.
 11. Urology, 1986, 28, 3, 179. ? 7. Mebust W.K., Holtgrewe H.L., Cockett A.T.K., Pe­
 12. ters P. C: Transurethral prostatectomy: immediate and postoperative complica­
 13. tions. A cooperative study of 13 participating institutions evaluating 3885 patients.
 14. J. Urol., 1989, 141, 2, 243. ? 8. 0'Donoghue E. P. N., Pugh R. C. B.: Early diagnosis
 15. of prostatic carcinoma: the role of transurethral resection. Brit. J. Urol. 1977, 49,
 16. 705. ? 9. Paulson D. F., Cox E. B.: Does transurethral resection of the prostate
 17. promote metastatic disease? J.Urol., 1987, 138, 1, 90. ? 10. Szkodny A.: Analiza
 18. chorych zmarłych po przezcewkowej elektroresekcji stercza. Urol. Pol., 1984, 37, 3,
 19. 201.
 20. 11. Szymanowski J., Koźmińska E.: Odraczana i przerywana terapia hormonal­
 21. na w raku gruczołu krokowego. Urol. Pol., 1988, 41, 4, 281. ? 12. Szymanowski J.,
 22. Wasilewski A.: Wartość prognostyczna klinicznej oceny stopnia zaawansowania
 23. gruczołu krokowego z uwzględnieniem stopnia złośliwości histopatologicznej. Pol.
 24. Tyg. Lek., 1982, 37, 24?25, 709. ? 13. Wolverson R. L., Blacklock A. R. E., Geddes
 25. J R., O'Hagan A.: Factors influencing post-operative hospital stay after trans­
 26. urethral resection of the prostate gland. Brit. J. Urol., 1986, 58, 161.