PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

EARLY RESULTS OF ENDOSCOPIC THERAPY OF PRIMARY VESICOURETERAL REFLUX IN CHILDREN (INITIAL REPORT)
Article published in Urologia Polska 1989/42/4.

authors

Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski, Zenon Wielicki
Z II Katedry i Kliniki Urologii ŚL. AM w Zabrzu Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. M. Fryczkowski

summary

The authors evaluated early results of therapy of primary vesicoureteral re-flux; by means of injecting the patients own blood onto the vesical ostia of the ureters in 43 children.

references

  1. 1. Borówka A., Pykało R., Brzozowski C, Pych K., Krzeski T.: Badania do­świadczalne nad losami pasty teflonowej i żelu kolagenowego po ich podśluzówko­wym wstrzyknięciu w obrąb pęcherza moczowego. Streszczenie Referatów XX Zjaz­du PTU, Katowice, 1988, 71. ? 2. Kaplan W.E., Dalton D.P., Firlit C.F.: The en­doscopic correction of reflux polytetrofluoroethylene injection; J. Urol., 1987, 138, 953. -- 3. Malizia A. Jr., Reiman H. M., Myers R. P., Sande J. R., Barham S. S., Benson R. C., Dawanjee K. K., Utz W. J.: Migration and granulomatous reaction after periurethral injection of polytef (Teflon) A.M.A., 1984, 251, 3277. ? -4. 0'Don-nell B., Puri P.: Treatment of vesicoureteric reflux by endoscopic injection of Teflon: Brit. Med. J., 1984, 289, 7. ? 5. O'Donnell B., Puri P.: Endoscopic correction of primary vesicoureteric reflux Brit. J. Urol., 1986, 58, 601. ? 6. Plaża J., Frycz­kowski M., Paradysz A.: Wyniki zachowawczego leczenia odpływu pęcherzowo-mo­czowodowego u niemowląt i małych dzieci; Pol. Tyg. Lek.. 1987, 42, 549. ? 7. O'Donnell B.: Correction of esperimentally produced vesicoureteric reflux in the piglet by in-travesical injection of Teflon Brit. Med, 1984,289,5.-8. Schulman C, C. Si­mon J., Pamart D, Avni F. Ę.; Endoscopic treatment of vesicoureteral reflux in children; J. Urol., 1987, 138, 950. ? 9. Szkarłat K.:. Próby endoskopowego leczenia wstecznych odpływów pęcherzowo-moczowodowych u dzieci. Streszczenie Referatów VII Zjazdu PTCHD, Szczecin, 1988, 186.