PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

DISTANT RESULTS OF THE THERAPY OF HYPOSPADIA BY CECIL-MICHAŁOWSKI PROCEDURE WITH MUCH ATTENTION PAID TO MICTION PARAMETERES
Article published in Urologia Polska 1989/42/4.

authors

Andrzej Prajsner, Wojciech Szewczyk, Mirosław Salamon
Z I Katedry i Kliniki Urologii Śląskiej AM
im. L. Waryńskiego w Katowicach Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. A. Szkodny

summary

The paper presents distant results of two-stage Penoscrotal piasty by Cecil--Michalowski procedure. The authors examined a group of 30 males between 17 and 27 years of age having undergone surgery due to penile and Penoscrotal hy­pospadia. The cosmetic effect and functional effect were evaluated. Proper ureth­ral flow was achieved in 83,6°/o of the patients whereas a satisfactory cosmetic effect was found in 76.6% of the patients.

references

 1. 1. Albrecht K.T., Erhardt W,: Dio operative Behandlung von Hypospadie und
 2. Epispadie. Chirurg., 1975, 46, 503. ? 2. Bates P., Bradley W. E., Glen E., Melchior H?
 3. Rowon D., Sterling A., Sundin T., Thomas D., Torrens M., Turner-Warwick R.,
 4. Zinnern R., Hald T.: Fourth report on the standarisation of terminology of lower
 5. urinary tract function. Scand. J. Urol. Nephrol., 1981, 15, 169. ? 3. Borówka A.:
 6. Operacje spodziectwa u chłopców met. Barcata. Urol. Pol., 1982, 35, 13. ? 4. Bu­
 7. czyński A. Z.: Ocena urodynamiczna przepływu cewkowego u zdrowej populacji
 8. młodzieży akademickiej. Urol. Pol, 1984, 37, 4, 273. ? 5. Gruchalski J., Truskolas-
 9. ka M., Lipska H.: Ocena wyników leczenia spodziectwa sposobem Crawforda.
 10. Urol. Pol., 1981, XXX, 209. ? 6. Helmig F. J.: Langzeitergebnisse nach Hypospadie-
 11. -Operation. Klin. Padiat., 1974, 186, 42i. ? 7. Janosz F.: Pomiar strumienia moczu
 12. u mężczyzn i jego zastosowanie kliniczne. Pol. Przeg. Chir., 1972, l0a, 1589. ? 8.
 13. Michałowski E., Gałka M., Dobrowolski Z.: Weitere Erfahrungen bei der operati-
 14. ven Behandlung der Hypospadie. Z. Urol. Nephrol., 1975, 68, 2, 129. ? 9. Micha­
 15. łowski W.: Operative treatment of hypospadies, J, Urol., 1963, 89, 698. ? 10. Mię-
 16. koś E,: Wyniki operacyjnego leczenia spodziectwa metodą Denis Brown'a. Refe­
 17. raty Naukowe III Sympozjum Urologów Państw Socjalistycznych, Katowice, 1978,
 18. 155.
 19. 11. Ostaszewska-Chrzanowska B.: Wyniki leczenia spodziectwa metodą Mathieu-
 20. -Barcat. Pol. Tyg. Lek., 1969, 24, 315. ? 12. Ostaszewska B., Ejchman W., Kasprzycka Z.: Odległe wyniki leczenia operacyjnego spodziectwa. Referaty naukowe III Sympozjum Urologicznego Państw Socjalistycznych i XVI Zjazdu PTU, Kato­wice, 1978, 182. ? 13. Smith D.: Repair of hypospadiasis in the preschool child: a report of 150 cases. J. Urol., 1967, 97, 723. ? 14. Stolarczyk J,, Szydloioska A.: Operacje spodziectwa z użyciem szwów podskórnych. Urol. Pol., 1980, 33, 2, 123.