PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

FILLING A DEFECT IN THE URETER BY SILICONE PROSTHESIS
Article published in Urologia Polska 1989/42/2.

authors

Janusz Darewicz, Eugeniusz Malczyk, Stanisław ¦piewak
Z Kliniki Urologii AM w Białymstoku Kierownik: doc. dr hab. med. J. Darewicz
Z Oddziału Urologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Suwałkach Ordynator: lek. med. S. ¦piewak

summary

The article presents a female patient who underwent implanting a silicone ureter prosthesis. The ureter had been destroyed in the lower segment due to mul­tiple operations, whose primary cause was the ligation of the ureter in the course of hysterectomy. A good result of the therapy confirms a high usefulness of the silicone prosthesis in filling ureter defects.

references

  1. 1. Dujour B.: Le replacemnt ?suspendu" de 1'uretere par une prothese de sili­cone. J. Urol. Nephrol., 1974, 90, 525. ? 2. Kotowicz A., Leemans J.: Proteza siliko­nowa jako materiał zastępczy moczowodu w zastosowaniu klinicznym. Urol. Pol., 1978, 31, 3, 205. ? 3. Kotowicz A. Leemans J.: Postęp w zastosowaniu protezy si­likonowej jako materiału zastępczego moczowodu. Urol. Pol., 1982, 35, 3?4, 177. ? 4. Mazo E. B,, Chomerik G. G.: Wniesznieje protezirowanije moczetocznika pri re-troperitonealnom fibrozie. Uroł. Nefroł., 1986, 3, 20. ? 5. Nataf R., Parietti R.: Le prothese ureterales en Scurasil. J. Urol. Nephrol. 1974, 80, 902. ? 6. Stern A? Thomy H., Fufour B., Sausse A.: Prosthesis eases last months of genito-urinary can­cer patients. J. Am. med. Ass., 1973, 224, 7, 967. ? 7. Twardosz W.: Badania do­¶wiadczalne nad uzupełnieniem moczowodu przeszczepu z tworzywa sztucznego. Urol. Pol., 1962, 14, 65. ? 8. Wesołowski S.: Zast±pienie moczowodu protez± sili­konow± ?Scurasil". Pol. Tyg. Lek., 1977, 32, 206, 2061.
  2. Praca wpłynęła do Redakcji: 1989-01-09