PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

ENORMOUS HYDRONEPHROSIS DUE TO RETROCAVAL URETER
Article published in Urologia Polska 1989/42/2.

authors

Andrzej Stypko, Zygmunt Kasztelan, Leszek Szcześniak
Z Oddziału Urologicznego Szpitala Miejskiego w Gdyni Kierownik Oddziału: dr med. Z. Kasztelan

summary

The authors present a rare developmental anomaly ? retrocaval ureter ? leading to enormous right-sided hydronephrosis. The authors performed surgery consisting in cutting renal pelvis, rejoining it by the ureter following translocation of the ureter on the anterior surface of the vein.

references

 1. 1. Borkowski A., Hartel-Ulkowska N., Rajewski J.: Ureter retrocavalis. Pol.
 2. Przeg. Chir., 1973, 45. 1153. ? 2. Cathro A.J.M.: Section of the inferior vena cava
 3. for retrocaval ureter: a new method and treatment. J. Urol., 1952, 67, 464. ?
 4. 3. Charemza T., Kasztelan Z.: Moczowód poza żyłą główną dolną. Pol. Przeg. Chir.,
 5. 1960, 32, 379. ? 4. Goodwin W.E., Burke D.E., Muller W.H.: Retrocaval ureter.
 6. Surgery Gynec. Obstet.. 1957, 104. 337. ? 5. Gross R., Bordziłowska J.: Moczowód
 7. poza żyłą główną dolną u dziecka. Pam. II Zjazdu Nauk. Pol. Tow. Chirur. Dziec,
 8. Kraków-Prokocim, 1970, PZWL, W-wa, 1971, 269. ? 6. Jarosik N., Wochna Z.: Mo­
 9. czowód poza żyłą próżną dolną. Pol. Przegl. Chir., 1959, 31, 658. ? 7. Modelski W.,
 10. Bugajski A.: Powikłania w operacyjnym leczeniu ureter retrocavalis. Pol. Przeg.
 11. Chir., 1976, 49, 1271. ? 8. Musierowicz A., Daszkiewicz E., Lorencewicz Z., Klimo­
 12. wicz W.: Przypadek moczowodu przebiegającego poza żyłą czczą dolną. Pol. Przeg.
 13. Chir., 1969, 41, 1658. ? 9. Shown T. E,, Moore C. A.: Retrocaval ureter 4 cases.
 14. T. Urol., 1971, 3, 497. ? 10. Stojković J., Zvara V.: Treatment of retrocaval ureter.
 15. Czech. Med., 1986, 1, 15.
 16. 11. Twardosz W,: Moczowód poza żyłą główną dolną. Pol. Przeg. Chir., 1962,
 17. 34, 829.