PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

ATTEMPTS AT EXPOSING ORGANIC MATRDC FIBRES OF UROLITHS AS A RESULT OF CHEMOLYSIS IN VITRO BY MEANS OF PHYTOLYSINE AND RUBIOLYSINE
Article published in Urologia Polska 1989/42/2.

authors

Waldemar Różański, Lucyna Miękoś, Leszek Klimek
Z Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii WAM w Łodzi Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. E. Miękoś
Z Zespołu Pracowni Ekspertyz Sądowych
Zakładu Medycyny Sądowej WAM w Łodzi
Kierownik Zespołu Pracowni: dr n. farm. L. Miękoś
Kierownik Zakładu: p.o. dr med. A. Dzida
Z Instytutu Materiałoznawstwa PŁ w Łodzi
Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Z. Haś

summary

The aim of the paper was to evaluate the surface of uroliths exposed in vitro to the preparations rubiolysine and phytolysine. In the uroliths examined the authors found a weight loss of deposits under the influence of lytic activation of the above preparations. The evaluation of the deposit surface was made by means of an electronic microscope with a Philips scanning attachment SEM 501. The authors tried to expose the organic martix of uroliths.

references

  1. 1. Cheng P.T., Reid A.D., Pritzker K.P.: Ultrastructural studies of crystal--organic matrix relations in renal stones., Scan. Electron. Microsc, 1985, (Pt 1), 201?207. ? 2. Fryszman A., Mikuszewski J.: Metody fizykochemiczne stosowane dla oceny składu kamieni moczowych., Pol. Przeg. Chir., 1977, 49, 2, 101. ? 3. Gomuła A.: Metoda oceny skuteczności działania preparatów rozpuszczających złogi dróg moczowych., Urol. Pol., 1980, 135, 33, 1, 7. ? 4. Hyacinth P., Rojamoharan K., Marickar F. Y., Koshy P.: A study of the ultrastructure of urinary calculi by sca­nning electron microscopy., Urol. Res., 1984, 12(4), 227?230. ? 5. Iwata Hidenobu, Yukicki Abe, Shunji Nishio, Akira Wakatsuki, Kenii Ochi, Masafumi Tekeuchini.: Crystal ? matrix interrelations in brushite and uric acid calculi., J. Urol., 1986, 135, 2, 397?401. ? 6. Saeed R., Khan, Raymond L., Hachett.: Identification of uri­nary stone and sediment crystals by scanning electron microscopy and X-ray mi­croanalysis., J. Urol, 1986, 135, 4, 818?825. ? 7. Stacholy J., Goldberg E. P.: Micro-structural matrix ? crystal interactions in calcium oxalate monohydrate kidney stones., Scan. Electron. Microsc, 1985, (Pt 2), 781?787. ? 8. Sugimoto T., Funde Y., Rubben H., Nishio S., Hautmann R.: Resolution of proteins in the kidney stone matrix using highperfomance liguid chromatography., Eur., Urol., 1985, 11, 5, 334? 340. ? 9. Takeuchi H., Tomoyoshi T.: Formation of the staghorn calculi., Hinyohiha Kiyo., 1985, 31, 8, 1381?1385.