PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

A SPONTANOUS RUPTURE OF THE URINARY BLADDER
Article published in Urologia Polska 1988/41/4.

authors

Eugeniusz Malczyk, Krzysztof Rogowski
Z Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Białymstoku Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. J. Darewicz

summary

The article presents as 47-year old man admitted to hospital because of hae­maturia. Cystography and cystoscopy revealed rupture of the front wall of the urinary bladder which was confirmed during the operation. Because of a lack of direct cause, the authors tend to treat this case as a spontaneous rupture of the urinary bladder.

references

  1. 1. Bec A,: Przypadek śródotrzewnowego pęknięcia pęcherza moczowego. Urol. Pol., 1979, 32, 311. ? 2. Kamat M.: Spontaneous rupture of the bladder. Arch. Surg., 1970, 100, 735. ? 3. Laskownicki A.: Samoistne pęknięcie uchyłka pęcherza z nastę­powym zapaleniem otrzewnej. Pol. Przeg. Chir., 1957, 29, 259. ? 4. Mazurek L. J., Wojdal S..Samoistne wewnątrzotrzewnowe pęknięcie ?małego" marskiego pęcherza gruźliczego. Pol. Tyg. Lek., 1960, 15, 1981. ? 5. Moczydłowski Z., Tański Z., Przeź-dziecki J., Dudziuk Z.: Złamania miednicy z uszkodzeniami urologicznymi. Chir. Narz. Ruchu, 1984, 49, 131. ? 6. Rurka J., Chrobot M.: Problemy leczenia współistnieją­cych uszkodzeń tylnej cewki i pęcherza moczowego w złamaniach miednicy. Urol. Pol.. 1983, 36. 135. ? 7. Rutkowski A.. Czerniawski J.:, Przypadek samoistnego pęk­nięcia pęcherza moczowego. Urol. Pol., 1980, 33, 257. ? 8. Sadowski J.: Samoistne pęknięcie pęcherza moczowego. Pol. Tyg. Lek., 1969, 15, 93. ? 9. Tompson J.: The acute abdomen of unrecognized bladder rupture. Arch. Surg., 1965, 90, 371. ? 10. Umińska H., Wiechno W.: Wewnątrzotrzewnowe pęknięcie pęcherza moczowego. Pol. Przeg. Chir., 1984, 56, 57.