PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

ISOLATED TRAUMATIC RUPTURE OF RENAL PELVIS
Article published in Urologia Polska 1988/41/4.

authors

Jerzy Badyda, Barbara Darewicz
Z Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Białymstoku Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. J. Darewicz

summary

The article presents a patient who as a result of an accidental trauma got an isolated rupture of renal pelvis. The diagnosis was based on urography and selec-tive arteriography of the left renal artery and confirmed during surgery.

references

  1. 1. Krasoń S.: Urazowe pęknięcia nerki z całkowitym oderwaniem szypuły ner­kowej. Pol. Przeg. Chir., 1964, 36, 131. ? 2. Laskownicki A.: Uszkodzenie nerek. Pol. Przeg. Chir., 1958, 30, 6, 663. ? 3. Leńko J.: Bugajski A., Kwinta A.: Urazowe uszkodzenie wodonercza. Urol .Pol., 1986, 1, 69. ? 4. Leńko J., Gałka M., Augus­tyn M.: Uszkodzenia nerek w materiale Klinik: Urologii AM w Krakowie. Urol. Pol., 1982, 35, 34, 121. ? 5. Mendez R.: Renal trauma. J. Urol., 1977. 118. 698. ? 6. Pruszczyński B., Rejszys R.: Ocena możliwości rozpoznawczych urografii i arte­riografii w przypadkach urazów nerek. Pol. Przeg. Chir., 1969, 33, 327. ? 7. Wój-towicz J.; Silva rerum ? czyli o sposobach obrazowania narządów moczowych.