PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

TRAUMA OF HYDRONEPHROSIS
Article published in Urologia Polska 1988/41/4.

authors

Henryk Kwapisz, Andrzej Łodziński
Z Oddziału Urologicznego Szpitala im. L. Rydygiera w Częstochowie Ordynator Oddziału: dr n. med. A. Łodziński

summary

The article presents a 14-year old boy with a smali trauma of the right hypochondrium which caused rupture of congenital hydronephrosis. The kidney defect had not given any symptoms and had not been diagnozed. The kidney was removed due to extensive damage of parenchyma.

references

  1. 1. Deuticke P.: Wodonercza. Pam. IX Zjazdu PTU w Krakowie, 1964, 16. ? 2. Laskownicki St.: Uszkodzenia nerek. Pol. Przeg. Chir., 1958, 30, 673. ? 3. Leńko J.: Urazowe uszkodzenie wodonercza. Urol. Pol., 1986, 39, 1, 70. ? 4. Piekarski J., Te­neta L., Zieliński J.: Uraz w wodonerczu. Urol. Pol., 1979, 32, 3, 219. ? 5. Porwo-lik E.; Pęknięcie urazowe bezobjawowego wodonercza. Pol. Przeg. Chir., 1973, 45, 373. ? 6. Weber J.: Unterbrechung der Arteria renalis durch Unfall. Z. Urol., 1963, 56, 8/9, 525.