PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

PERCUTANEOUS NEPHROCTOMY
Article published in Urologia Polska 1988/41/4.

authors

Jerzy Sokołowski
Z Katedry i Kliniki Urologii Akademii Medycznej we Wrocławiu Kierownik Kliniki: doc. dr hab. J. Stolarczyk

summary

The author present his experience in forming Percutaneous nephrectomy ultra­sonographically monitored on the basis of 119 such procedures. Complications found mainly in the initial period appeared in 14 patients, that is 11.8 per cent of all procedures.

references

  1. 1. Burnett L.L., Correa R.J., Bush W.H.: A new method for Percutaneous ne­phrostomy. Radiology, 1976, 120, 557. ? 2. Eckhauser U. L., Haaga J. R., Hampel X., Selman S. H., Kedia K. R,, Wolkoff J. S? Makker S., Persky L.: Artelial emboliza­tion of renal allograft to Control hemorrhage secondary to Percutaneous nephro­pyelostomy. J. Urol., 1981, 126, 679. ? 3. Gerber W, L., Brown R. C, Barnhart B.: Percutaneous nephrostomy. J. Urol., 1978, 120, 387. ? 4. Gerber W.L., Brown R.C., Culp D. A.: Percutaneous nephrostomy with immediate dilatation. J. Urol., 1981, 121, 169. ? 5. Goodwin W. E., Casey W. C: Percutaneous trocar (needle) nephrosto­my in hydronephrosis. J. Amer. med. Ass., 1955, 157, 891. ? 6. Kuzaka B., Gołę­biewski J., Stafiej P., Borówka A., Górecki R., Benendo-Kapu¶cińska B., Krzeski T.: Wytwarzanie przetoki nerkowej przezskórnej pod kontrol± ultrasonografii. Pol. Tyg. Lek., 1985, 31, 876. ? 7. Lalude A, O., Conroy R.M.: Vascular complication of per-cutaneously placed pigtail ureteral stent. J. Urol., 1983, 130, 553. ? 8. Le Roy A. J., May G. R., Bender C. E., Williams 11. J., Mc Gouh P. F., Segura J. W., Patterson D.E.: Percutaneous nephrostomy for stone removal. Radiology, 1984, 151, 607. ? 9. Le Roy A. J., May G. R., Segura J. W., Patterson D. E., Mc Gough P. F.: Rapid dilatation of Percutaneous nephrostomy tracts. Am. Roentgen Ray Society, 1984, 142, 355. ? 10. Le Roy A. J., Williams H. J., Bender C. E., Segura J. W., Patterson D. E., Benson R. C: Colon perforation following Percutaneous nephrostomy and renal cal­culus removal. Radiology, 1985, 155, 83.
  2. 11. Patterson D.E., Segura J.W., Le Roy A.J., Benson R. C, Jr., May G.: The etiology and treatment of delayed bleeding following Percutaneous lithotripsy. J. Urol., 1985, 133, 447. ? 12. Salagierski M., Studniarek M., Jeromin L., Petryński T.: Przezskórna przetoka nerkowa jako sposób czasowego nadpęcherzowego odprowa­dzenia moczu. Urol. Pol., 1985, 38, 4. ? 13. Schilling A., Goetinger H., Marx F. J., Schueller J., Bauer H. W.; A new techni±ue Percutaneous nephropyelostomy. J. Urol., 1981, 125, 475. ? 14. Stables D. P., Ginsberg N. J., Johnson M. L.: Percuta­neous nephrostomy: A series and review of the literature. Am. J. Roentg., 1978, 130, 75.