PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

EARLY RESULTS OF ELECTRORESECTION OF PROSTATIC ADENOMA WITH PARTICULAR ATTENTION PAID TO THE MICTION CURVE
Article published in Urologia Polska 1988/41/4.

authors

Krzysztof Bar
Z I Katedry i Kliniki Urologii Śl. AM w Katowicach Kierownik Katedry i Kliniki: prof. zw. dr hab. med. A. Szkodny

summary

A group of 100 patients who had had TUR of prostatic adenoma performed underwent examinations of early and distant complications, miction curve and its parameters depending on the age of patients, coexisting infection of the urinary system lapse of time from the operation and size of adenoma resected. All the patients showed improvement of Particular parameters of urofluometry as time progressed.
Electroresection of large prostatic adenomas can be effectively performed, which is proved by the results of urofluometry in subgroups of patients with smali and large adenomas.
It has been observed that infection of the urinary system after TUR influences statistically significantly the capacity of the urinary bladder, but in does not much influence other parameters of urofluometry. The age of patients undergoing sur­gery does not significantly influence results of the miction curve.

references

 1. 1. Anikwe R. M.: Urinary flow rate in benign prostatic hypertrophy. Int. Surg.,
 2. 1976, 61, 109. ? 2. Armitage P.: Metody statystyczne w badaniach medycznych.
 3. PZWL, Warszawa, 1978. ? 3. Arvola J., Lilius U. G.: Transurethral prostatic resec­
 4. tion. Ann. Chir. Gynaec. Fenniae., 1972, 60, 79. ? 4. Fourcade R.: Post prostatec­
 5. tomy infection. To treat or not treat? Nephrol. Urol., 1982, 14, 381. ? 5. Genster
 6. H. G., Madsen P. O.: Urinary tract infections following transurethral prostatectomy:
 7. with special reference to the use of antimicrobials. J. Urol., 1970, 104, 163. ? 6. Go­
 8. nick P, Schwartz A. R.: Nosocomial urinary tract infections. Projects in Health,
 9. Inc. New York, 1976. ? 7. Haschek H., Reuter H.J.: Vergleich der Spatergebnisse
 10. nach suprapubischer Prostatektomie und transurethraler Electroresection. Urol. Int.,
 11. 1968, 23, 454. ? 8. Jeromin L., Wiśniewski J., Różniecki M., Janiak Z., Bortkiewicz J.:
 12. 10-letnie doświadczenia w elektroresekcjach gruczolaka stercza. Urol. Pol., 1985, 1,
 13. 20. ? 9. Layton T. N., Drach G. W.; Selectivity of peak ver,sus average male uri­
 14. nary flow rates. J. Urol., 1981, 125, 839. ? 10. Leńko J.: Sprawozdanie z konferencji
 15. urologów włoskich ?Konfrontacje w urologii 1984 r." Urol. Pol., 1985, 1, 85.
 16. 11. Marberger H., Decristoforo A., Marberger M. Jr.: Indications and techni­
 17. ąues of transurethral prostatectomy. Int. Urol. Nephrol., 1972, 4, 241. ? 12. Melchior
 18. J, Valk W. L., Foret J. D., Mebust W. K.: Transurethral prostatectomy Computerized
 19. analysis of 2223 consecutive cases. J. Urol., 1974, 112, 634. ? 13. Melchior J., Valk
 20. W. L., Foret J. D? Mebust W. K.: Transurethral prostatectomy and epididymitis. J.
 21. Urol., 1974, 112, 647. ? 14. Mohan Rao M., Ryall R., Evens C, Marshall V. R.: The
 22. effect of prostatectomy on Urodynamic parameters. Brit. J. Urol., 1979, 51, 295. ?
 23. 15. Noga A., Bar K., Szkodny A.: Ocena przydatności ultrasonografii w określaniu
 24. pojemności i zalegania moczu w pęcherzu. Urol. Pol., 1986, 3, 197. ? 16. Pillgram-
 25. -Larscn J., Fryjordet A.: Preoperative estimation of the size of prostatic adenomas.
 26. Int. Urol. Nephrol., 1982, 14, 393. ? 17. Szkodny A., Jeleń Z.: Porównanie metod ?
 27. endoskopowej i ultrasonograficznej przy ocenie wielkości gruczolaka stercza. Urol.
 28. Pol., 1984, 4, 307. ? 18. Szkodny A: Własne doświadczenia wypływające z wykona­
 29. nia 5000 elektroresekcji gruczolaka stercza. Urol. Pol., 1984. 3. 195. ? 19. Szkodny A.,
 30. Przybyła J.: Praktische Hinweise zur transurethralen Electroresection des Prostata-
 31. adenoms. Z. Urol. Nephrol. 1974, 67, 205. ? 20. Zieliński J.: Onkologia urologiczna.
 32. PZWL, Warszawa, 1986.