PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

A FALSE CYST OF THE LEFT ADRENAL GLAND COEXISTING WITH RENAL CALCULOSIS
Article published in Urologia Polska 1988/41/2.

authors

Zofia Krauze-Balwińska, Mieczysław Fryczkowski, Michał Pietrzyk, Jan Bargieł
Z II Katedry i Kliniki Urologii ¦AM w Zabrzu Kierownik: doc. dr hab. n. med. M. Fryczkowski

summary

The article presents a diagnostic procedure and surgical treatment of a false cyst of the left adrenal gland coexisting with renal calculosis in a 32-year old man.

references

  1. 1. Boggot S., Holsinger B. H., Allen M. S.: Giant bilateral adrenal cyst. Am. J. Surg., 1965, 109, 206. ? 2. Bregandze I.: Chirurgiczeskoje lieczenie kist nadpo-czeeznikow. Chirurgija, 1981, 8, 47. ? 3. Forongti E.: Calcified simple perenchymal cyst of the adrenal gland. J. Urol., 1965, 34, 504. ? 4. Foster D. G.: Adrenal cyst. Review of literature and report of a case. Arch. Surg. 1966, 92, 131. ? 5. Lipska H., Grochulski J., Kuligowska M.: Przypadek torbieli rzekomej nadnercza u nowo­rodka leczonego operacyjnie. Ped. Pol., 1978, 43, 1005. ? 6. Modder U., Lang R., Kosenberger J., Friedmann C: Einzatz der Computertomographie in der Diagnos­tik von Nebennieren Erkrankungen. Dt. med. Wischr., 1980, 105, 478. ? 7. Palu-binskas A. J.: Calcified adrenal cysts. Am. J. Roentg., 1956, 82, 853. ? 8. Rychel S., Szarbiński T.: Przypadek torbieli nadnercza na tle guza chromochłonnego. Przeg. Lek., 961 ,56, 455. ? 9. Szafrański M. A.: Torbiel nadnercza. Pol. Przeg. Chir., 1986, 58, 332. ? 10. Yeh H.Ch., Mittly H., Rose J., Wolf B., Gabrilove J.: Ultrasono­graphy of adrenal masess usual features. Radiology, 1978, 127, 467.