PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

CROSSED DISLOCATION OF THE LEFT KIDNEY, REVEALED ACCIDENTALLY BECAUSE OF COMPLICATIONS AFTER A GYNECOLOGICAL OPERATION
Article published in Urologia Polska 1988/41/2.

authors

Krzysztof Bar, Andrzej Noga, Adam Szkodny
Z I Katedry i Kliniki Urologii ¦1AM w Katowicach Kierownik: prof. dr hab. med. A. Szkodny

summary

The authors present a patient in whom a crossed dislocation of the kidney has been revealed. During the gynecological operation a partial blocking on the ureter took place, which in case of a lack of experience might have led to a false interpretation.

references

  1. 1. Caldamone A. A., Rabinowitz T.: Crossed fused renal ectopia orthotopic mul-ticystis dysplasia and veginal agenesis. J. Urol., 1981, 126, 105. ? 2. Duda S., Juszczyński M.: Skrzyżowane przemieszczenie nerki. Pol. Przeg. Chir., 1976, 48, 325. ? 3. Kossakowski J. S., Nowodworski J., Anulewicz A.: Skrzyżowane prze­mieszczenie nerek. Wiad. Lek. 1980, 33, 6, 469. ? 4. Lejawka W.: Skrzyżowane prze­mieszczenie nerki. Urol. Pol., 1979, 32, 49. ? 5. Leńko J., Dec W., Mięko¶ E., Raj­ca Z.: Wady położenia nerek (ectopia renum). Biul. WAM., 1971, XIV, 2, 279. ?
  2. 1.Marshall M. F., Freedman M.: Crossed renal ectopia. J. Urol., 1978, 188. ?
  3. 2.Mazurek L. J.: Radiologia Urologiczna, PZWL, Warszawa, 1977. ? 8. Mazurek
  4. L. J., Kluszczyński W., 'Grabowski W.: Skrzyżowane przemieszczenie jedynej ner­
  5. ki, Pol. Przeg. Chir., 1970, 42, 980.