PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

THE EVALUATION OF THE SURVIVAL OF PATIENTS WITH CANCER OF THE KIDNEY AFTER RADICAL NEPHRECTOMY
Article published in Urologia Polska 1988/41/2.

authors

Janusz Dembowski, Jarowit Stolarczyk
Z Katedry i Kliniki Urologii Akademii Medycznej we Wrocławiu Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. J. Stolarczyk

summary

The authors evaluated three- and five-year survival after radical nephrectomy in 191 patients with cancer of the kidney basing on death rate tables characteristic of the group analysed. The greatest chances of five-year survival are among pa­tients with the lst and 2nd stage of cancer of the kidney (86.0% and 75.0% res-pectively), those among patients with the 3rd and 4th stage are significantly lower (40.00/o and 16.0%) respectively). The percentage of patients surviving five years irrespective of the progression of the disease is 63%. The authors' own obserations indicate that radical nephrectomy is now the most efficient method of treating cancer of the kidney in the lst, 2nd and 3rd stage of the progression of the disease, and in some patients with the 4th stage of cancer.

references

 1. 1. Boxer R. J., Waisman J., Lieber M. M., Mampaso F. M., Skunner D. G.: Re­
 2. nal cell carcinoma: Computer analysis of 96 patients treated by nephrectomy. J.
 3. Urol., 1979, 122, 598. ? 2. Delebiński B.: Wyniki operacyjnego leczenia złośliwych
 4. nowotworów nerki. Urol. Pol., 1980, 33, 135. ? 3. Fryczkowski M., Nowakiewicz J.,
 5. Panek M.: Wyniki chirurgicznego leczenia raka jasnokomórkowego nerki z prze­
 6. rzutami do płuc i układu kostnego. Urol. Pol., 1985, 38, 171. ? 4. DeKernion J.B.,
 7. Hamming K. P Smith R. B.: The natural history of metastatic renal cell carci­
 8. noma: a Computer analysis. J. Urol., 1978, 120, 148. ? 5. DeKernion J. B., Berry D.:
 9. The diagnosis and treatment of renal cell carcinoma. Cancer, 1980, 45, 1947. ?
 10. 6 DeKernion J. B.: Renal cell carcinoma. Urology Rounds 1, 2. ? 7. DeKernion
 11. J. B.: Treatment of advanced renal cell carcinoma ? traditional methods and
 12. innovative approaches. J. Urol., 1983, 130, 2. ? 8. Leńko J., Stankiewicz A.: Ana­
 13. liza chorych leczonych z powodu raka nerki. Pol. Przeg. Chir., 1966, 38, 1171. ?
 14. 9 Mc Donald M. W.: Current therapy for renal cell carcinoma. J. Urol. 1982, 127,
 15. 211. ? 10. Oliver J.A., Laplante M.P., Reid E.C., Schnal R.S.: Results of ra­
 16. dical nephrectomy in 178 cases of renal cell carcinoma. Can. J. Surg., 1979, 22, 409.
 17. 11. Patel P. N., Lavengood R. W.: Renal cell carcinoma: natural history and
 18. results of treatment. J. Urol., 1978, 119, 722. ? 12. Pawlęga J., Kołodziejska H.:
 19. Zasady obliczania przeżyć na nowotwory złośliwe. Nowotwory, 1980, 30, 337. ?
 20. 13. Robson Ch.: Radical nephrectomy for renal cell carcinoma. J. Urol., 1963, 80,
 21. 37. ? 14. Robson Ch., Churchill B. M., Anderson W.: The results of radical ne­
 22. phrectomy for renal cell caricnoma. J. Urol. 1969, 101, 297. ? 15. Siminowitch J.
 23. M., Montie J. E., Straffon R. A.: Prognostic indications in renal adenocarcinoma.
 24. J. Urol., 1983, 130, 20. ? 16. Staąuet M. J.: Cancer therapy: Prognostic factors and
 25. criteria of response. Raven Press, New York, 1975, 7?33. ? 17. Stewart B.: Ra­
 26. dical nephrectomy. Operative Urology. William ? Wilkins, Baltimore, 1975, 114. ?
 27. 18. Wahlquist L.: Factors of importance for primary surgical therapy in renal
 28. carcinoma ? nephrectomy and kidney resection. Scand. J,. Urol. Nephrol., 1969,
 29. suppl. 4, 2. ? 19. Waters W. B., Richie J. P.: Aggressive surgical approach to renal
 30. cell carcinoma: review of 130 cases. J. Urol., 1979, 122, 306. ? 20. Teneta L.,
 31. Myrcik C, Indyka J., Zieliński J.: Pozapowięziowe wycięcie nerki z powodu miąż­
 32. szowych nowotworów złośliwych. Urol. Pol., 1985, 38, 177.