PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

THE IMPORTANCE OF BARIUM VAGINOGRAPHY IN DIAGNOSING URETEROVAGINAL AND VESICOVAGINAL FISTULAS
Article published in Urologia Polska 1988/41/1.

authors

Teresa Kardel-Mizerska, Stanisława Spoz, Jan Sprogis
Z Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Kierownik: dr n. med. S. Krasoń

summary

The article presents patients with ureterovaginal and vesieovaginal fistulas, in diagnosing of which barium vaginography proved to be very useful.

references

  1. 1. Helbich A., Olszewski Z., Sowiński S.: Kolpografia w ginekologii. Pol. Przeg. Rad., 1955, 155. ? 2. Mazurek L.: Radiologia Urologiczna. PZWL, Warszawa, 1977, 160. ? 3. Smith D.: Podstawy Urologii. PZWL, Warszawa, 1975, 486. ? 4. Stą­por K.: Radiologiczny sposób rozpoznawania przetok moczowodowo-pochwowych. Pol. Przeg. Chir., 1964, 1267. ? 5. Zawadowski W.: Leksykon Radiologii i Medycy­ny Nuklearnej. PZWL, Warszawa, 1978, 660.