PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

PROGNOSTIC FACTORS IN AN ACCIDENTALLY RECOGNIZED CANCER OF THE PROSTATE
Article published in Urologia Polska 1988/41/1.

authors

Jan Szymanowski, Maciej Wysocki, Tomasz Nadolski
Z Oddziału Urologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie
Ordynator: dr n. med. J. Szymanowski
Z Zakładu Diagnostyki Patomorfologiczne} CMKP w Warszawie Kierownik: prof. dr hab. med. M. Kobuszewska-Faryna

summary

In the years 1976?1986 in the Urology Ward at Bielański Hospital 153 pa­tients were treated because of the prostate cancer. In 36 patients (23,51%) it was an accidentally recognized cancer in the prostate, which makes 8,12% patients operated for a benign neoplasm in the prostate. Jewett ? Catalona classification was used to divide the patients in two groups: group Al ?6 patients (16,67%) and group A2 ? 30 patients (83,33o/o). Among the six patients in group Al the disease reappeared after nine years in one whereas in group A2 as many as 18 patients did not show symptoms of recurrence of the cancer process in spite of not applying any treatment. Of vital importance in qualifying a patient for a par-ticular method of treatment or a close clinical observation (without administering any drugs) is the degree of malignancy of an accidentally diagnosed cancer in the prostate.

references

  1. 1. Akdas A., Ozen H. A., Tuncer I., Tasar C, Remzi D.: Incidental carcinoma of the prostate: Factors influencing prognosis. Brit. J. Urol., 1986, 58, 164. ? 2. Beynon L. L., Busuttil A., Newsam J. E., Chisholm G. D.: Incidental carcinoma of the prostate: Selection for deferred treatment. Brit. J. Urol., 1983, 55, 733. ? 3. Blute M. L., Zincke H., Farrow G. M.: Long-term followup of young patients with stage A adenocarcinoma of the prostate. J. Urol., 1986, 136, 840. ? 4. Can­trell B.B., DeKlerk D.P., Eggleston J.C., Boinott J.K., Walsh P.C.: Pathological factors that influence prognosis in stage A prostatic cancer: the influence of extent versus grade. J.Urol., 1981, 125, 516. ? 5. Catalona W.J., Scott W. W.: Camp­bell^ Urology. W.B. Saunders, Philadelphia, 1979, 1093. ? 6. Daszkiewicz E., Wi­teska A.; Częstość występowania raka stercza u chorych poddanych prostatektomii. Urol. Pol., 1978, 31, 1, 71. ? 7. Epstein J.I., Paull C, Eggleston J.C., Walsh P.C.: Prognosis of unetrated stage Al prostatic carcinoma: A study of 94 cases with extended followup. J. Urol., 1986, 136, 837. ? 8. Heane J.A., Chang H.C., Daly J. J., Prout G. R.: Prognosis of Clinically undiagnosed prostatic caricnoma and the influence of endocrine therapy. J. Urol., 1977, 118, 283. ? 9. Jewett H. J.: The present status of radical prostatectomy for stages A and B prostatic cancer. Urol. Clin. N. Am., 1975, 2, 105. ? 10. Murphy G. P.: Prostate cancer today. Urology Suppl., 1981, 7, 3, 1.
  2. 11. Newman A.J., Graham M.A., Carlton C.E., Lieman S.: Incidental carci­noma of the prostate at the time of transurethral resection: importance of evalua-ting every chip. J.Urol., 1982, 128, 984. ? 12. Sheldon CA., Williams R.D., Fraley E. E.: Incidental carcinoma of the prostate: A reviev of the literature and critical reappraisal of classification. J.Urol., 1980, 124, 625. ? 13. Whitmore W.F.: Stage A prostatic cancer. J. Urol., 1986, 136, 883. ? 14. Wojewski A.: Przypadkowo rozpo­znane raki w wyłuszczonych gruczolakach stercza. Pol. Przeg. Chir., 1962, 34, l0a, 1107.