PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

AN ORIGINAL METHOD OF OPERATING BILATERAL VESICOURETERAL REFLUX COEXISTING WITH A DEFECT OF A DOUBLE URETER IN CHILDREN
Article published in Urologia Polska 1988/41/1.

authors

Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Jolanta Maruszewska
Z II Katedry i Kliniki Urologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu Kierownik: doc. dr hab. n. med. M. Fryczkowski

summary

The authors present their own method of bilateral transplantation of ureters in patients with reflux into double ureters. The method, consisting in placing three or four ureters in the joint submucous canal, has been applied to 7 children. Control clinical and radiography examinationis showed a good antireflux effect of the method presented.

references

  1. 1. Amar A. D.: Reflux in duplicated ureters. Brit. J. Urol., 1968, 40, 382. ? 2. Belman A. B., Filmer R. B., King L. R.: Surgical management of the collecting system. J.Urol., 1974, 112, 316. ? 3. Borówka A., Witeska A., Krzeski T.: Opera­cyjne leczenie odpływu wstecznego towarzyszącego wadzie podwójnego moczowodu. Urol. Pol., 1984, 1, 17. ? 4. Burns A., Palken M.: Ureteroureterostomy for reflux in duplex system. J.Urol., 1971, 106, 290. ? 5. Fehrenbaker L.G., Kelalis P.P., Stickler G. B.: Vesicoureteral reflux and ureteral duplication in children. J. Urol., 1972, 107, 862. ? 6. Fryczkowski M., Kobierska-Szczepańska A., Paradysz A, Szprynger K., Nowakiewicz J., Wasilewski K.: Wyniki leczenia operacyjnego wstecznych odpływów pęcherzowo-moczowodowych u dzieci z podwójnymi moczo­wodami. Wiad. Lek., 1985, 24, 1700. ? 7. Fryczkowski M., Paradysz A.: Operacyjne leczenie obustronnego odpływu pęcherzowo-moczowodowego z zastosowaniem włas­nej techniki przeszczepienia moczowodów. Urol. Pol., 1986, 1, 33. ? 8. Heising J., Enkeling R., Seiferth J., Albrecht K. F.: Operative treatment of vesicoureteric re-flux in duplicated ureters. Eur. Urol., 1978, 4, 171. ? 9. Kaliciński Z. H., Joszt W.: Moczowody całkowicie zdwojone: własny sposób operacji. VI Zjazd Polskiego To­warzystwa Chirurgów Dziecięcych. PWN, Warszawa, 1985, 335. ? 10. Timothy R. P,. Ducker R., Perlmutter A. D.: Ureter duplication: clinical findings and therapy in 46 children. J.Urol., 1971, 105, 445.