PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

FIRST EXPERIMENTS IN PERCUTANEOUS NEPHROLITHOMY (PCN) BY MEANS OF ULTRASONOGRAPHY
Article published in Urologia Polska 1988/41/1.

authors

Leszek Jeromin, Marek Sosnowski, Marek Salagierski, Michał Studniarek
Z Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii AM w Łodzi
Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. L. Jeromin
Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. med. A. Sołtysiak
Z Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytutu Radiologii AM w Łodzi
Kierownik Zakładu: doc. dr hab. med. T. Pertyński
Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. med. J. Dobek

summary

The article presents the authors' own experiments and the results of the instances of Percutaneous nephrolithomy (PCN) applied to 29 patients. All the operations were performed in two stages under local anesthesia and with preme-dication. The first stage consisted in creating a Percutaneous renal fistula (under ultrasonographic Control). Three or four days later Percutaneous nephrolithotomy was performed by using the authors' own modified method, that is without simultaneous radiological Control and harmful exposure to radiation. PCN was successfully per­formed in 26 patients. Three patients showed symptoms of complications, which were the reason for surgical intervention.

references

 1. 1. Alken P., Hutschennreiter G., Gunter R., Marberger M.: Percutaneous stone
 2. manipulation. J.Urol., 1981, 125, 563. ? 2. Borówka A.: Wrażenia z pobytu w Od­
 3. dziale Urologicznym Krankenanstalt Rudolfstiftung we Wiedniu. Urol. Pol., 1986, 39,
 4. 320. ? 3. Bush W. H., Brannen G. E., Burnett L. L., Wales L. R.: Ultrasonic renal
 5. lithotrypsy. Radiology, 1984, 152, 387. ? 4. Charton M., Vallancien G, Veillon B.,
 6. Brisset J. M.: Urinary tract infection in Percutaneous surgery for renal calculi. J.
 7. Urol., 1986, 135, 15. ? 5. Clayman R.V.: Endourology. Monographs Urol., 1985, 6,
 8. 50. ? 6. Clayman R. V., Miller R. P., Castaneda-Zuniga W. R., Smith A. D., Hun­
 9. ter D. H., Amplatz K., Lange P. H.: Percutaneous nephrolithotomy: extraction of
 10. renal and ureteral calculi from 100 patients. J.Urol., 1984, 131, 868. ? 7. Fernstrom
 11. J, Johansson B.: Percutaneous pyelolithotomy. A new extraction techni±ue. Scand.
 12. J. Urol. Nephrol., 1976, 10, 257. ? 8. Goodwin W.E., Casey W.C., Wolf W.: Percu­
 13. taneous trocar (needle) nephrostomy in hydronephrosis, JAMA, 1955, 157, 891. ?
 14. 9. Hohenfellner R., Zingg E. J., Altwein J. E., Marberger M., Alken C. E.: Urologie
 15. in Klinik und Praxis. G. Thieme ? Stuttgart, New York, 1983. ? 10. Korth K.:
 16. Perkutane Nierensteinchirurgie. Technik und Taktik. Springer, Berlin, Heidelberg,
 17. New York, Tokio, 1984.
 18. 11. Korth K.: Technik der perkutanen Steinohirurgie. Urologe (B), 1985, 25, 5.?
 19. 12. Kuzaka B., Gołębiowski J., Stafiej P., Borówka A., Górecki R., Benendo-Kapu¶cińska B., Krzeski T.: Wytwarzanie przetoki nerkowej przezskórnej pod kontrol± ultrasonografii. Pol. Tyg. Lek., 1985, 31, 876. ? 13. Marberger M., Stackl W., Hru­by M.: Percutaneous litholapaxy of renal calculi with ultrasound. Eur. Urol., 1982, 8, 236. ? 14. Marberger M., Stackl W., Hruby W., Wurster H., Schnedl W.; Ultra­sonic lithotrypsy and soft tissue. World J. Urol., 1985, 3, 27. ? 15. Miller K., Fuchs G., Rassweiler J., Eisenberger F.: Perkutane Nephrolithotomia (PCN) als Móglich-keit der Indikationserweiterung der beruhrungsfreien Nierensteinzertrummerung bei komplizierter Nephrolithiasis. Urologe (B), 1985, 25, 11. ? 16. Salagierski M., Stud­niarek M., Jeromin L., Pertyński T.: Przezskórna przetoka nerkowa jako sposób czasowego nadpęcherzowego odprowadzenia moczu. Urol. Pol., 1985, 4, 38. ? 17. Segura J. W.: Percutaneous endourology: vascular complications. World J. Urol., 1985, 3, 24. ? 18. Smith A., Reinke D. B., Miller R. P.: Percutaneous nephrostomy in the management of and renal calculi Radiology, 1979, 133, 49. ? 19. Stackl W., Mar­berger M.: Perkutane Nierensteinbehandlung. Urologe (B), 1985, 25, 8. ? 20. Val-lancien G., Capdeville R., Charton M., Veillon B., Brisset J. M.: Ablation percutanee des calculs renaux. Presse Med., 1983, 12, 2997.