PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

TUMOUR OF THE LOWER URETER DIAGNOSED AND TREATED BY URETERORENOSCOPY
Article published in Urologia Polska 1987/40/4.

authors

Leszek Jeromin, Andrzej Prelich
Z Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii AM w Łodzi
Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. L. Jeromin Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. med. A. Sołtysiak

summary

A case is reported of a ureteral tumour in a 60-year-old man diagnosed and treated by URS. The tumour situated in the lower one-third of the ureter was removed with a forceps introduced through a ureteroscope and the base of the tumour was coagulated. A very good therapeutic result was obtained. Urographic Control examination and endoscopy after 3 months failed to find tumour recur­rence.

references

  1. 1. Fryczkowski M., Panicz Wł.: Pierwotne nowotwory miedniczki nerkowej i moczowodu. Nowotwory, 1972 22. 59. ? 2. Heney N. M., Nocks B. N., Daly J. J, Bltzer P. Pt., Parkhurst F C: Prognostic factors in carcinoma of the ureter. J. Urol., 1981. 125 632 ? 3. Huffman J. L. Bagley D K., Lyon E. S.: Extending cystoscopic techniques into the ureter and renal pelvic ? experience with ureteroscopy and pyeloscopy. JAMA. 1983. 250. 2002. ? 4. Huffman J L, Morse M.J., Herr H.W., Sogani P C, Whitmore W F., Fair W R : Ureteropyeloscopy: the diagnostic and therapeutic approach to upper tract urothelial tumours. World J. Urol., 1985, 3, 58. ? K. Jeromin L., Brauner G.: Brodawczak moczowodu niezwykłych rozmiarów. Pol. Przeg. Chir., 1967, 39, 453. ? 6. Kossakowski J. S.: Brodawczak moczowodu. Pol. Przegl. Chir., 1969, 41, 573. ? 7. Leńko J., Waniewski E.: Przypadek pierwotne­go złośliwego nowotworu moczowodu o rzadkiej budowie histologicznej. Wiad. Lek., 1961, 14, 457. ? 8. Pietraszun R., Skotnicki S., Narębski J.: Przypadek pierwotnego brodawczaka moczowodu. Wiad. Lek., 1961, 14, 831. ? 9. Roehrborn C. G.: Post-operative Bestrahlung beim Ubergangsepithelkarzinom des oberen Harntrakts. Akt. Urol., 1985, 16, 330. ? 10. Zwergel Th.: Lokale Mitomycin ? C ? Perfusion des Nierenbeckens bei Urothelkarzinomen. Symposium ?Lokale Chemioterapie und Pro-phylaxe des Urothelcarcinoms ? eine kritische Bestandsaufnahme". Stuttgart, 1984, 34.