PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

RETROPERITONEAL SPACE TUMOUR
Article published in Urologia Polska 1987/40/4.

authors

Janusz Sowier, Jacek Karon, Zbigniew Kwias
Z Kliniki Chirurgii Ogólnej Instytutu Chirurgii AM w Poznaniu
Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. J. Sowier
Z Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii AM w Poznaniu
Kierownik Kliniki: doc. dr med. J. Strzyżowski

summary

A patient is reported with a tumour of carcinomatous structure originating from transitional epithelium situated in the retroperitoneal space. Attention is cal­led to the fact that despite this histological diagnosis no lesions were found in the urinary tract which might have been the primary site of the tumour.

references

  1. 1. Bartels H., Erdt A., Prokscha G.: Primare retroperitoleale Nervengesch-wulste. Z. Chir., 1983, 108, 2, 99. ? 2. Glenn J., Sindelar W., Kinsęlla T., Glatstein E., Tepper J., Costa J., Baker A., Sugarbaker P., Brennan M., Seip C, Wesley R., Young R., Rosenberg S.: Results of multimodality therapy of resectable soft tissue sarcomas of retroperitoneum. Surgery, 1983, 97, 3, 316. ? 3. Herman K., Nosek H.:
  2. Pozaotrzewnowo złośliwe nowotwory tkanek miękkich. Pol. Przeg. Chir., 1985, 57, 11. 916. ? 4. Jacyna-Onyszkiewicz T., Jesipowicz M., Sawa A.: Guzy pozaotrzew­nowe. Pol. Przeg. Chir., 1970, 42, 8, 1188. ? 5. Karakousis C, Velez A., Emrich L.: Management of the retroperitoneal sarcomas and patient survival. Am. J. Surg., 1985, 150, 3, 376. ? 6. Mastyńska M., Tomkiewicz A.: Guzy pozaotrzewnowe. Pol. Przeg. Chir., 1969, 41, 3, 269: ? 7. Misiewicz A., Stoch K.: Przypadek mesenchy-moma przestrzeni zaotrzewnowej. Wiad. Lek., 1981, 34, 3, 227. ? 8. Pilecki J., Le­wicki M., Cieślik R.: Torbiel zaotrzewnowa pozorująca ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. Wiad. Lek., 1985, 38, 23, 1664.