PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

ASSESSMENT OF ULTRASONOGRAPHY USEFULNESS IN THE DIAGNOSIS OF TESTICULAR TUMOURS BASED ON OWN MATERIAL
Article published in Urologia Polska 1987/40/4.

authors

Andrzej Noga, Adam Szkodny, Zbigniew Jeleń, Andrzej Szurkowski
Z I Katedry i Kliniki Urologii SlAM w Katowicach Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. med. A. Szkodny

summary

From Dec 1984 to July 1986 ultrasonographic examinations of the contents of the scrotum and inguinal canal were carried out in 253 patients discovering 43 testicular carcinomas confirmed later histologically in 33 patients, i.e. in 76.7%.

references

 1. 1. Gołębiowski J., Stafiej P., Kuzaka B., Chmielewski W.: Diagnostyka ultra­
 2. sonograficzna patologii jąder. Pol. Przeg. Rad., 1985, 49, 2, 125. ? 2. Janiak Z.,
 3. Jędrzejczak S., Jaromin L., Pertyński T.: Zastosowanie ultrasonografii w rozpo­
 4. znawaniu nowotworu jądra. Urol. Pol., 1986, 39, 3, 206. ? 3. Nachtsheim D. A.,
 5. Scheible F. W., Gosink B.: Ultrasonography of testis tumors. J. Urol., 1983, 129,
 6. 978. ? 4. Sanchez S., Mahlin M.: Simultaneous bilateral testicular tumors, one
 7. side Clinically occult: detection by ultrasonography. J. Urol., 1986, 135, 591. ?
 8. 5. Schulze H., Michel W.: Aussagefahigkeit der skrotalen Ultraschalluntersuchung.
 9. Urologe B., 1985, 25, 56. ? 6. Schulze H.: Die Sonographie der Harnblase, der Pros­
 10. tata Skrotalinhaltes. Urologe B., 1985, 25, 52. ? 7. Schott R.F., Bayliss A.P., Cal-
 11. der J. F., Garvie W. H. H.. Indications for ultrasound in evaluation of the pa­
 12. thological scrotum. Brit. J. Urol., 1986, 58, 178. ? 8. Staehler G., Gebauer A., Mel-
 13. lin H. E.: Sonographische Untersuchung bei Erkrankungen des Skrotalinhaltes. Uro­
 14. loge A., 1978, 17, 247. ? 9. Tackett R. E., Ling D., Catalona W. J, Leland G.: High
 15. resolution Sonography in diagnosis testicular neoplasm: clinical significance of false
 16. positive scans. J. Urol., 1986, 135, 494. ? 10. Willscher M. K., Conway J. F., Daly
 17. K.J., Digiacinto T.M., Patten D.: Scrotal ultrasonography. J. Urol., 1983, 130, 931.
 18. 11. Włodarczyk W., Miękoś E., Monita W., Pawlak Cz.: Ultrasonografia mosz­
 19. ny. Ocena badań u 133 chorych. Urol. Pol., 1986, 39, 1, 44.