PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

SELECTIVE EMBOLIZATION OF A BRANCH OF RENAL ARTERY USED FOR CONTROLLING BLEEDING AFTER TOTAL NEPHROTOMY CARRIED OUT DURING TREATMENT FOR PELVIC CAST CALCULOSIS
Article published in Urologia Polska 1987/40/4.

authors

Krzysztof Szkarłat, Arkadiusz Mikszewicz, Odon Pętlak
Z Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii AM w Gdańsku
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. K. Adamkiewicz
Z Zakładu Radiologii Instytutu Radiologii i Radioterapii AM w Gdańsku
Kierownik Zakładu: doc. dr hab. med. A. Jungowska

summary

Two patients are described in whom selective embolization of the bleeding vessel was performed for postoperative bleeding following operations for pelvic cast calculi. Embolization controlled bleeding obviating the need of another ope­ration and saving the kidney.

references

  1. 1. Almgard L. E.: Treatment of renal adenocarcinoma by embolic occlusion of the renal circulation. Brit. J. Urol., 1973, 45, 474. ? 2. Christiansen K.: The va-lue of transvascular embolisation in the treatment of renal carcinoma. J. Urol. 1985, 133, 191. ? 3. Wallace S.: Embolisation of renal carcinoma. Radiology, 1981, 138, 563. ? 4. Wróbel J., Pętlak O.: Zastosowanie wybiórczej embolizacji gałązki tętnicy nerkowej do opanowania późnego krwawienia po resekcji dolnego bie­guna. Urol. Pol., 1982, 1?2, 23.