PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

INCIDENTAL CARCINOMA IN PROSTATIC ADENOMA IN PATIENTS TREATED BY TRANSURETHRAL ELECTRORESECTION
Article published in Urologia Polska 1987/40/4.

authors

Andrzej Prajsner, Janusz Michalik, Adam Szkodny
Z I Katedry i Kliniki Urologii Śl. AM w Katowicach Kierownik: prof. dr hab. med. A. Szkodny

summary

The incidence is presented of the incidentally demonstrated prostatic carcinoma in patients subjected to transurethral electroresection for prostatic adenoma. Mi­croscopic prostatic carcinoma was found in 6.6% of 1034 patients with preopera-tive diagnosis of prostatic adenoma.

references

 1. 1. Alken C. R.: Fruhddiagnose und Therapie des Prostata-Karzinoms in Frage
 2. gestellt. Dt. Artzteblatt, 1979, 11, 702. ? 2. Brosig B.: Prostatakarcinoma. Urologe
 3. A., 1980, 19; 6, 323. ? 3. Catalona W. J., Scott W. W.: Carcinoma of the prostate.
 4. A. review. J. Urol., 1978, 119, 1, 1. ? 4. Cohen J. M., Resnick M. J.: The use of
 5. transrectal ultrasonography in the diagnosis of stage A prostatic cancer. Urology, \
 6. 1983, 1, 1, 8. ? 5. Daszkiewicz E., Witeska A.: Częstość występowania raka stercza
 7. u chorych poddanych prostatectomii. Urol. Pol., 1978, 31, 1, 71. ? 6. Frentzel-Be-
 8. yume B., Schwartz J., Aurich B.: Die transrektale Prostata-sonographie (TPS)
 9. Computerographie, Sonographie und andere, neue bilddiagnostische Methoden, C P
 10. ? Sonographie, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1982, 2, 68. ? 7. Kadow C, Fin-
 11. gell J. C, Penry J. B.: Prostatic ultrasonography a useful techniąue. Brit. J. Urol.,
 12. 1985, 57, 440. ? 8. Leńko J., Bugajski A., Augustyn M.: Przezodbytnicza biopsja cien­
 13. koigłowa w diagnostyce raka stercza. Urol. Pol., 1983, 4, 269. ? 9. Leńko J.: Rak
 14. stercza. Urol. Pol., 1984, 37, 4, 245. ? 10. Mazurek L. J.: Nowotwory złośliwe ster­
 15. cza, w książce: Zieliński J., Onkologia Urologiczna, PZWL, W-wa, 1981, 197.
 16. 11. Noga A., Szkodny A., Jeleń Z.: Przydatność badań ultradźwiękowych w róż­
 17. nicowaniu gruczolaka i raka stercza. Urol. Pol., 1986, 39, 1, 22. ? 12. Ploch R.:
 18. Uwagi na temat leczenia chirurgicznego raka stercza i raka w gruczolaku. Pol.
 19. Przeg. Chir., 1972, 2a, 405. ? 13. Rullis I., Shaffer J. A., Lilien O. M.: Incidence of
 20. prostatic carcinoma in the elderly. Urology, 1975, 6, 295. ? 14. Smedley H. M.,
 21. Sinnott M., Freedmen L.S., Mecaskill P., Naylor C.P.E., Pillers E.M.: Age and
 22. survival in prostatic carcinoma. Brit. J. Urol., 1983, 55, 5, 529. ? 15. Watanabe H.,
 23. Ohe H.: Diagnostic accurancy and its limitation in prostatic cancer by means of
 24. transrectal ultrasonotomography. Ultrasound Med. Biol., 1982, 8, Suppl 1, 205. ?
 25. 16. Whitmore W. F.: The natural history of prostatic cancer. Cancer, 1973, 32,
 26. 1104. ? 17. Vary L., Kisbenedek L., Zana J., Hubler J., Balogh F.: Das Vorkom-
 27. nen des okkulten Prostatkrebses im Krankengut von 10 Jahren in unserer Klinik.
 28. Z. Urol. Nephrol., 1976, 69, 267.